Kistebrev

Dessa kistebrev ingår i Kungl. bibliotekets samling av Kistebrev, vilken innehåller cirka 900 kistebrev och cirka 200 i nytryck. Kistebrev är enkla handkolorerade ettbladstryck, främst träsnitt, som ofta klistrades in i kistlock, ursprungligen möjligen i skyddande, senare enbart i dekorativt syfte. Kistebreven trycktes under 1700-talet och fram till mitten av 1800-talet i Sverige bland annat i Lund, Växjö, Jönköping, Karlskrona, Karlshamn och Varberg. Motiven var till större delen bibliska och moraliska, men även historiska och folkloristiska motiv förekom, liksom porträtt av kungar och drottningar.

Kontaktperson: Katinka Ahlbom

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
TIFF
Storlek
8.7 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
003107234,m,1.tif image/tiff 105.6 MB
003107238,m,1.tif image/tiff 107.5 MB
11.6b.tif image/tiff 151.4 MB
43.2.tif image/tiff 147.9 MB
Breda_och_smala_vagen_Kistebrev56_12.tif image/tiff 154.3 MB
Jagtstycken_Kistebrev52_17.tif image/tiff 154.3 MB
Kistebrev20_3.tif image/tiff 129.4 MB
Kistebrev43_16.tif image/tiff 240.5 MB
Kistebrev43_18.tif image/tiff 154.3 MB
Kistebrev43_2.tif image/tiff 285.7 MB
Kistebrev61_3.tif image/tiff 96.3 MB
Kistebrev61_4.tif image/tiff 265.0 MB
Kistebrev62_10.tif image/tiff 244.2 MB
Kistebrev62_11.tif image/tiff 252.7 MB
Kistebrev62_12.tif image/tiff 273.2 MB
Kistebrev62_14.tif image/tiff 98.9 MB
Kistebrev62_2.tif image/tiff 208.9 MB
Kistebrev62_3.tif image/tiff 209.5 MB
Kistebrev62_4.tif image/tiff 121.4 MB
Kistebrev62_7.tif image/tiff 199.0 MB
Kistebrev62_8.tif image/tiff 127.4 MB
Kistebrev62_9.tif image/tiff 209.0 MB
Kistebrev63_1.tif image/tiff 224.4 MB
Kistebrev63_11.tif image/tiff 108.6 MB
Kistebrev63_17.tif image/tiff 224.5 MB
Kistebrev63_18.tif image/tiff 119.8 MB
Kistebrev63_19.tif image/tiff 267.9 MB
Kistebrev63_2.tif image/tiff 101.5 MB
Kistebrev63_3.tif image/tiff 576.1 MB
Kistebrev63_5.tif image/tiff 264.5 MB
Kistebrev63_8.tif image/tiff 127.7 MB
Kistebrev_46_2_CXIVJ_46.tif image/tiff 88.0 MB
Kistebrev_46_4.tif image/tiff 289.6 MB
Kistebrev_53_32.tif image/tiff 160.9 MB
Kistebrev_8_1.tif image/tiff 246.1 MB
kistebrev20_6.tif image/tiff 244.7 MB
kistebrev37_1.tif image/tiff 126.8 MB
kistebrev37_10.tif image/tiff 297.7 MB
kistebrev37_11.tif image/tiff 297.7 MB
kistebrev37_2.tif image/tiff 128.4 MB
kistebrev37_3.tif image/tiff 109.5 MB
kistebrev37_4.tif image/tiff 116.4 MB
kistebrev37_5.tif image/tiff 116.5 MB
kistebrev37_6.tif image/tiff 284.7 MB
kistebrev37_7.tif image/tiff 84.2 MB
kistebrev37_8.tif image/tiff 117.6 MB
kistebrev37_9.tif image/tiff 117.6 MB
kistebrev_55_16.tif image/tiff 138.2 MB