Fredrich Adolph. Hertig til Östergöthland, Swea Rikes Arf-Förste

Visa som