Om tjänsten

På data.kb.se publiceras information från Kungliga bibliotekets datakällor. Materialet är i första hand till för den som vill göra större analyser, bearbetning eller utveckla egna tjänster. Det mesta av materialet går att ladda ner som rådata i öppna standarder. Källorna på data.kb.se spänner över en stor mängd ämnesområden, från auktoritetsdata till Djävulsbibel. Några exempel:

 • auktoritetsdata från den nationella bibliotekskatalogen Libris
 • äldre kartor
 • fonografinspelningar från sekelskiftet
 • ett urval av digitaliserade dagstidningar
 • den medeltida handskriften Codex gigas (Djävulsbibeln)

KB:s uppdrag är att samla in, beskriva, bevara och tillgängliggöra allt material som har framställts och spridits offentligt i Sverige utan att värdera innehållet. Användare bör vara medvetna om att KB:s samlingar innehåller äldre begrepp, bilder och annat historiskt innehåll som idag kan uppfattas som stötande såväl som kränkande eller bara allmänt föråldrat. Sådana uttryck som återspeglar författarnas/skaparnas attityder i sin tid kan väcka starka känslor idag, men är en del av vår historia och därför nödvändiga för vår förståelse av det förflutna.

För mer information, kontakta info@kb.se.

Letar du efter data från andra myndigheter? Besök Sveriges dataportal.

Söktips

Fritextsökning

Enklaste typen av sökning, som söker i all metadata. Det går att söka på ett eller flera ord, eller teckenkombinationer. En sökning på Dag matchar samtliga poster som innehåller ordet Dag, oavsett var i metadatan ordet finns.

Om du skriver in flera ord hanteras detta automatiskt som en och-sökning. Det betyder att alla orden ska finnas med i sökträffen för att den ska visas. En sökning på Dag Hammarskjöld matchar samtliga poster som innehåller både Dag och Hammarskjöld, oavsett var i metadatan orden finns och oberoende av vilken ordning orden befinner sig i. 

Standardsökning

När du gör en sökning från startsidan söker denna i all metadata för enskilda verk. 

Söka i dataset

För att söka i och få träff på dataset behöver du klicka på "Dataset" innan du söker. Sökningen ger då träff på all metadata som beskriver befintliga Dataset. 

Operatorer och specialtecken

 • + betyder AND
 • | betyder OR, om du vill söka på eller
 • - innebär uteslutning, om du vill utesluta en term
 • " används för frassökning, om du vill söka på en exakt fras i angiven ordning
 • * innebär trunkering av en term, och ger träff på alla ändelser efter prefixet 
 • ( term ) används för att gruppera termer och operatorer