Om tjänsten

På data.kb.se publiceras information från Kungliga bibliotekets datakällor. Materialet är i första hand till för den som vill göra större analyser, bearbetning eller utveckla egna tjänster. Det mesta av materialet går att ladda ner som rådata i öppna standarder. Källorna på data.kb.se spänner över en stor mängd ämnesområden, från auktoritetsdata till Djävulsbibel. Några exempel:

  • auktoritetsdata från den nationella bibliotekskatalogen Libris
  • äldre kartor
  • fonografinspelningar från sekelskiftet
  • ett urval av digitaliserade dagstidningar
  • den medeltida handskriften Codex gigas (Djävulsbibeln)

KB:s uppdrag är att samla in, beskriva, bevara och tillgängliggöra allt material som har framställts och spridits offentligt i Sverige utan att värdera innehållet. Användare bör vara medvetna om att KB:s samlingar innehåller äldre begrepp, bilder och annat historiskt innehåll som idag kan uppfattas som stötande såväl som kränkande eller bara allmänt föråldrat. Sådana uttryck som återspeglar författarnas/skaparnas attityder i sin tid kan väcka starka känslor idag, men är en del av vår historia och därför nödvändiga för vår förståelse av det förflutna.

För mer information, kontakta info@kb.se.

Letar du efter data från andra myndigheter? Besök Sveriges dataportal.

Söktips

Fritextsökning

Fritextsökning är den enklaste typen av sökning som söker i all metadata. Det går att söka på ett eller flera ord, eller teckenkombinationer. En sökning på Dag matchar samtliga poster som innehåller ordet Dag, oavsett var i metadatan ordet finns.

Om du skriver in flera ord hanteras detta automatiskt som en AND-sökning. Det betyder att alla ord ska finnas med i sökträffen för att den ska visas. En sökning på Dag Hammarskjöld matchar samtliga poster som innehåller både Dag och Hammarskjöld, oavsett var i metadatan orden finns och oberoende av vilken ordning orden befinner sig i. 

Standardsökning

När du gör en sökning från startsidan söker denna i all metadata för enskilda verk.

Söka i dataset

För att söka i och få träff på dataset behöver du klicka på "Dataset" innan du söker. Sökningen ger då träff på all metadata som beskriver befintliga dataset.

Operatorer och specialtecken

Sökoperatorer (använd stora bokstäver)

  • AND alla sökord ska finnas
  • OR ett eller flera sökord ska finnas
  • NOT utesluter efterföljande sökord

Versaler och gemener

Betraktas som samma tecken (utom sökoperatorerna AND OR NOT)

Frassökning

Sätt fras inom citattecken. Exempel : ”storgädda på kroken”

Trunkera

Använd asterisk (*) för att hitta ord med varierande ändelser.
Exempel: ‘svensk*’ kan ge sökresultat som svensk, svenskar, svenskarna, svenskarnas etc.
Trunkering fungerar inte i frassökning.

Maskera

Använd frågetecken (?) för att hitta stavningsvarianter. Varje frågetecken motsvarar ett tecken.
Exempel: ‘?arin’ kommer att matcha Carin, Karin, etc.
Maskering fungerar inte i frassökning.

Oskarp sökning

~ tildetecken i slutet av ett sökord ger sökresultat som har liknande stavning till den givna söktermen.
Exempel: ‘quinna~’ kan ge sökresultat som quinna, kvinna, quinoa etc.
‘Dostovjevski~’ ger träff på olika stavningar.
Oskarp sökning fungerar inte i frassökning.

Parantes och söklogik

Gruppering av sökord kan användas för att definiera hur operatorerna uppträder (och därmed bilda underfrågor).
Gruppering uppnås via parentes ( ).
Exempel: ‘(sickan OR carlsson) AND stjärna AND (svartsjuk NOT munter)’ söker efter alla poster som innehåller antingen sickan eller carlsson, innehåller termen stjärna och innehåller ordet svartsjuk men inte ordet munter.