API

All data från data.kb.se är fritt tillgänglig för slutanvändare. Vi tillhandahåller HTTP-API:er för dig som är intresserad av att göra större hämtningar för bearbetningar och analyser. Du kan till exempel hämta ett helt dataset, göra sökningar, eller hämta en specifik materialtyp.

Information om hur du går tillväga finns i vår dokumentation, för Sök-API och Objekt-API