Hans Kongl. höghet Prins Carl, hertig av Södermanland och Sweriges rikes storadmiral. Född d. 7. october 1748. Förmäld i Stockholm den 7. julii 1774 med Prinsessan Hedvik Elisabet Scharlotta af Hollsten Gottorp

Visa som