Fredrich Adolph, hertig af Östergöthland och Swea Rikes Arf-Förste, född den 18 julii 1750

Visa som