Utgifter för vetenskaplig publicering på svenska lärosäten

Kostnadsdata för vad svenska lärosäten betalar för vetenskaplig publicering. Här ingår kostnader för prenumerationer, publicering och transformativa avtal (avtal som avser att sammanföra kostnader för att både läsa och publicera). Kostnaderna anges i svenska kronor (SEK), och är uppdelade på lärosäte och på förlag. Data är insamlade via Bibsamkonsortiet och enskilda lärosäten. Observera att data inte är fullständigt, KB har sedan 2018 ett regeringsuppdrag att samla in dessa kostnader och avser att successivt förbättra täckningsgraden i framtida arbete.

Kontaktperson: Camilla Lindelöw

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
TSV
Storlek
1.6 MB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
publishing_costs_universities_sweden_2017.tsv text/tab-separated-values 376.2 kB
publishing_costs_universities_sweden_2018.tsv text/tab-separated-values 413.9 kB
publishing_costs_universities_sweden_2019.tsv text/tab-separated-values 478.5 kB
subscription_costs_universities_sweden_2017.tsv text/tab-separated-values 91.8 kB
subscription_costs_universities_sweden_2018.tsv text/tab-separated-values 155.6 kB
subscription_costs_universities_sweden_2019.tsv text/tab-separated-values 156.9 kB