Riksdagstryck

Historiska riksdagsdokument i textformat. Det är tre typer av dokument. Riksdagsakter från tidiga riksdagar och riksdagsliknande möten från åren 1521-1617 och 1719-1734, dokument från ståndsriksdagen, d.v.s från riksdagen som bestod av de fyra stånden, adel, präster, borgare och bönder (det här materialet finns för perioden 1627-1866. Bihangen till protokollen finns från 1809) samt handlingar från tvåkammarriksdagen 1867-1970. Ett antal protokoll är ännu inte utgivna, och finns enbart som handskrifter. På riksdagsbibliotekets webbplats finns information om vilka protokoll som hittills har givits ut <https://www.riksdagen.se/sv/riksdagsbiblioteket/litteratur-och-tjanster/sammanstallning-litteratur-och-tjanster/riksdagstryck> Mer information, samt dokumenten som PDF och text i XML-format finns på <https://riksdagstryck.kb.se>

Kontaktperson: Anders Blomgren

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
ZIP
Storlek
2.6 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent