Censurkort

Filmgranskningskort (censurkort) inklusive diarium från Statens biografbyrå för perioden 1911-1921.

Kontaktperson: Christopher Natzén

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG
Storlek
34.9 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent