Svenska Dagbladet 1884-1900

Digitaliserad version av Svenska Dagbladet

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
610.5 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib13434192_18860102_0_1.tar application/x-tar 102.4 MB
bib13434192_18860104_0_2.tar application/x-tar 100.1 MB
bib13434192_18860105_0_3.tar application/x-tar 99.6 MB
bib13434192_18860107_0_4.tar application/x-tar 101.5 MB
bib13434192_18860108_0_5.tar application/x-tar 100.1 MB
bib13434192_18860109_0_6.tar application/x-tar 99.4 MB
bib13434192_18860111_0_7.tar application/x-tar 99.1 MB
bib13434192_18860112_0_8.tar application/x-tar 99.6 MB
bib13434192_18860113_0_9.tar application/x-tar 100.4 MB
bib13434192_18860114_0_10.tar application/x-tar 100.0 MB
bib13434192_18860115_0_11.tar application/x-tar 99.1 MB
bib13434192_18860116_0_12.tar application/x-tar 100.4 MB
bib13434192_18860118_0_13.tar application/x-tar 102.1 MB
bib13434192_18860119_0_14.tar application/x-tar 100.3 MB
bib13434192_18860120_0_15.tar application/x-tar 101.0 MB
bib13434192_18860121_0_16.tar application/x-tar 100.3 MB
bib13434192_18860122_0_17.tar application/x-tar 99.4 MB
bib13434192_18860123_0_18.tar application/x-tar 100.2 MB
bib13434192_18860125_0_19.tar application/x-tar 100.1 MB
bib13434192_18860126_0_20.tar application/x-tar 99.5 MB
bib13434192_18860127_0_21.tar application/x-tar 101.9 MB
bib13434192_18860128_0_22.tar application/x-tar 101.0 MB
bib13434192_18860129_0_23.tar application/x-tar 99.7 MB
bib13434192_18860130_0_24.tar application/x-tar 100.8 MB