Codex Gigas

Digitaliserad version av Codex Gigas (A 148). CCBY Per B. Adolphson

Kontaktperson: Katinka Ahlbom

Användningsvillkor
CC BY
Se även
None
Format
TIFF
Storlek
292.8 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
002302825,1,p,627,os.tif image/tiff 22.4 MB
002302825,1,p,628,fs.tif image/tiff 18.5 MB
002302825,1,p,629,r.tif image/tiff 15.6 MB
002302825,p,1,,fp.tif image/tiff 463.2 MB
002302825,p,10,5v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,100,51v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,101,52r.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,102,52v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,103,53r.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,104,53v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,105,54r.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,106,54v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,107,55r.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,108,55v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,109,56r.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,11,6r.tif image/tiff 449.0 MB
002302825,p,110,56v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,111,57r.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,112,57v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,113,58r.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,114,58v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,115,59r.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,116,59v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,117,60r.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,118,60v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,119,61r.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,12,6v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,120,61v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,121,62r.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,122,62v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,123,63r.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,124,63v.tif image/tiff 490.1 MB
002302825,p,125,64r.tif image/tiff 493.8 MB
002302825,p,126,64v.tif image/tiff 488.6 MB
002302825,p,127,65r.tif image/tiff 499.1 MB
002302825,p,128,65v.tif image/tiff 484.1 MB
002302825,p,129,66r.tif image/tiff 499.1 MB
002302825,p,13,7r.tif image/tiff 449.0 MB
002302825,p,130,66v.tif image/tiff 484.9 MB
002302825,p,131,67r.tif image/tiff 496.1 MB
002302825,p,132,67v.tif image/tiff 482.6 MB
002302825,p,133,68r.tif image/tiff 496.1 MB
002302825,p,134,68v.tif image/tiff 481.9 MB
002302825,p,135,69r.tif image/tiff 495.3 MB
002302825,p,136,69v.tif image/tiff 487.9 MB
002302825,p,137,70r.tif image/tiff 492.3 MB
002302825,p,138,70v.tif image/tiff 491.6 MB
002302825,p,139,71r.tif image/tiff 496.1 MB
002302825,p,14,7v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,140,71v.tif image/tiff 481.1 MB
002302825,p,141,72r.tif image/tiff 496.8 MB
002302825,p,142,72v.tif image/tiff 479.6 MB
002302825,p,143,73r.tif image/tiff 497.6 MB
002302825,p,144,73v.tif image/tiff 479.6 MB
002302825,p,145,74r.tif image/tiff 496.8 MB
002302825,p,146,74v.tif image/tiff 482.6 MB
002302825,p,147,75r.tif image/tiff 491.6 MB
002302825,p,148,75v.tif image/tiff 480.4 MB
002302825,p,149,76r.tif image/tiff 491.6 MB
002302825,p,15,9r.tif image/tiff 451.3 MB
002302825,p,150,76v.tif image/tiff 476.7 MB
002302825,p,151,77r.tif image/tiff 493.1 MB
002302825,p,152,77v.tif image/tiff 475.9 MB
002302825,p,153,78r.tif image/tiff 491.6 MB
002302825,p,154,78v.tif image/tiff 475.2 MB
002302825,p,155,79r.tif image/tiff 493.1 MB
002302825,p,156,79v.tif image/tiff 476.7 MB
002302825,p,157,80r.tif image/tiff 492.3 MB
002302825,p,158,80v.tif image/tiff 475.9 MB
002302825,p,159,81r.tif image/tiff 505.5 MB
002302825,p,16,9v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,160,81v.tif image/tiff 475.2 MB
002302825,p,161,82r.tif image/tiff 502.1 MB
002302825,p,162,82v.tif image/tiff 475.9 MB
002302825,p,163,83r.tif image/tiff 501.3 MB
002302825,p,164,83v.tif image/tiff 475.2 MB
002302825,p,165,84r.tif image/tiff 501.3 MB
002302825,p,166,84v.tif image/tiff 475.2 MB
002302825,p,167,85r.tif image/tiff 500.6 MB
002302825,p,168,85v.tif image/tiff 475.2 MB
002302825,p,169,86r.tif image/tiff 501.3 MB
002302825,p,17,10r.tif image/tiff 451.3 MB
002302825,p,170,86v.tif image/tiff 475.2 MB
002302825,p,171,87r.tif image/tiff 501.3 MB
002302825,p,172,87v.tif image/tiff 475.9 MB
002302825,p,173,88r.tif image/tiff 501.3 MB
002302825,p,174,88v.tif image/tiff 475.2 MB
002302825,p,175,89r.tif image/tiff 499.1 MB
002302825,p,176,89v.tif image/tiff 475.2 MB
002302825,p,177,90r.tif image/tiff 496.8 MB
002302825,p,178,90v.tif image/tiff 474.4 MB
002302825,p,179,91r.tif image/tiff 495.3 MB
002302825,p,18,10v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,180,91v.tif image/tiff 466.3 MB
002302825,p,181,92r.tif image/tiff 496.8 MB
002302825,p,182,92v.tif image/tiff 465.6 MB
002302825,p,183,93r.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,184,93v.tif image/tiff 465.8 MB
002302825,p,185,94r.tif image/tiff 499.1 MB
002302825,p,186,94v.tif image/tiff 466.6 MB
002302825,p,187,95r.tif image/tiff 499.1 MB
002302825,p,188,95v.tif image/tiff 465.6 MB
002302825,p,189,96r.tif image/tiff 499.1 MB
002302825,p,19,11r.tif image/tiff 452.0 MB
002302825,p,190,96v.tif image/tiff 468.1 MB
002302825,p,191,97r.tif image/tiff 499.1 MB
002302825,p,192,97v.tif image/tiff 485.6 MB
002302825,p,193,98r.tif image/tiff 499.1 MB
002302825,p,194,98v.tif image/tiff 485.8 MB
002302825,p,195,99r.tif image/tiff 498.3 MB
002302825,p,196,99v.tif image/tiff 485.4 MB
002302825,p,197,100r.tif image/tiff 499.1 MB
002302825,p,198,100v.tif image/tiff 484.0 MB
002302825,p,199,101r.tif image/tiff 499.8 MB
002302825,p,2,1v,fpi.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,20,11v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,200,101v.tif image/tiff 487.1 MB
002302825,p,201,102r.tif image/tiff 499.1 MB
002302825,p,202,102v.tif image/tiff 487.1 MB
002302825,p,203,103r.tif image/tiff 499.1 MB
002302825,p,204,103v.tif image/tiff 487.9 MB
002302825,p,205,104r.tif image/tiff 499.1 MB
002302825,p,206,104v.tif image/tiff 488.6 MB
002302825,p,207,105r.tif image/tiff 502.1 MB
002302825,p,208,105v.tif image/tiff 487.9 MB
002302825,p,209,106r.tif image/tiff 499.8 MB
002302825,p,21,12r.tif image/tiff 452.0 MB
002302825,p,210,106v.tif image/tiff 488.6 MB
002302825,p,211,107r.tif image/tiff 490.1 MB
002302825,p,212,107v.tif image/tiff 485.6 MB
002302825,p,213,108r.tif image/tiff 490.1 MB
002302825,p,214,108v.tif image/tiff 489.4 MB
002302825,p,215,109r.tif image/tiff 490.9 MB
002302825,p,216,109v.tif image/tiff 488.6 MB
002302825,p,217,110r.tif image/tiff 499.1 MB
002302825,p,218,110v.tif image/tiff 486.4 MB
002302825,p,219,111r.tif image/tiff 484.9 MB
002302825,p,22,12v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,220,111v.tif image/tiff 487.9 MB
002302825,p,221,112r.tif image/tiff 477.4 MB
002302825,p,222,112v.tif image/tiff 487.9 MB
002302825,p,223,113r.tif image/tiff 477.4 MB
002302825,p,224,113v.tif image/tiff 487.9 MB
002302825,p,225,114r.tif image/tiff 476.7 MB
002302825,p,226,114v.tif image/tiff 490.1 MB
002302825,p,227,115r.tif image/tiff 481.1 MB
002302825,p,228,115v.tif image/tiff 488.6 MB
002302825,p,229,116r.tif image/tiff 481.1 MB
002302825,p,23,13r.tif image/tiff 451.3 MB
002302825,p,230,116v.tif image/tiff 487.9 MB
002302825,p,231,117r.tif image/tiff 479.6 MB
002302825,p,232,117v.tif image/tiff 487.9 MB
002302825,p,233,118r.tif image/tiff 473.7 MB
002302825,p,234,118v.tif image/tiff 494.6 MB
002302825,p,235,119r.tif image/tiff 473.7 MB
002302825,p,236,119v.tif image/tiff 495.3 MB
002302825,p,237,120r.tif image/tiff 473.7 MB
002302825,p,238,120v.tif image/tiff 496.8 MB
002302825,p,239,121r.tif image/tiff 475.9 MB
002302825,p,24,13v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,240,121v.tif image/tiff 496.8 MB
002302825,p,241,122r.tif image/tiff 463.2 MB
002302825,p,242,122v.tif image/tiff 496.1 MB
002302825,p,243,123r.tif image/tiff 472.2 MB
002302825,p,244,123v.tif image/tiff 493.8 MB
002302825,p,245,124r.tif image/tiff 473.7 MB
002302825,p,246,124v.tif image/tiff 496.8 MB
002302825,p,247,125r.tif image/tiff 472.9 MB
002302825,p,248,125v.tif image/tiff 496.8 MB
002302825,p,249,126r.tif image/tiff 473.7 MB
002302825,p,25,14r.tif image/tiff 449.8 MB
002302825,p,250,126v.tif image/tiff 490.9 MB
002302825,p,251,127r.tif image/tiff 474.4 MB
002302825,p,252,127v.tif image/tiff 496.1 MB
002302825,p,253,128r.tif image/tiff 472.9 MB
002302825,p,254,128v.tif image/tiff 495.3 MB
002302825,p,255,129r.tif image/tiff 474.4 MB
002302825,p,256,129v.tif image/tiff 499.1 MB
002302825,p,257,130r.tif image/tiff 475.2 MB
002302825,p,258,130v.tif image/tiff 496.8 MB
002302825,p,259,131r.tif image/tiff 468.4 MB
002302825,p,26,14v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,260,131v.tif image/tiff 493.1 MB
002302825,p,261,132r.tif image/tiff 469.9 MB
002302825,p,262,132v.tif image/tiff 496.8 MB
002302825,p,263,133r.tif image/tiff 469.2 MB
002302825,p,264,133v.tif image/tiff 491.6 MB
002302825,p,265,134r.tif image/tiff 469.2 MB
002302825,p,266,134v.tif image/tiff 492.3 MB
002302825,p,267,135r.tif image/tiff 469.2 MB
002302825,p,268,135v.tif image/tiff 498.3 MB
002302825,p,269,136r.tif image/tiff 468.4 MB
002302825,p,27,15r.tif image/tiff 454.2 MB
002302825,p,270,136v.tif image/tiff 495.3 MB
002302825,p,271,137r.tif image/tiff 469.2 MB
002302825,p,272,137v.tif image/tiff 490.9 MB
002302825,p,273,138r.tif image/tiff 466.2 MB
002302825,p,274,138v.tif image/tiff 493.1 MB
002302825,p,275,139r.tif image/tiff 468.4 MB
002302825,p,276,139v.tif image/tiff 493.1 MB
002302825,p,277,140r.tif image/tiff 466.2 MB
002302825,p,278,140v.tif image/tiff 492.3 MB
002302825,p,279,141r.tif image/tiff 467.7 MB
002302825,p,28,15v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,280,141v.tif image/tiff 496.1 MB
002302825,p,281,142r.tif image/tiff 466.9 MB
002302825,p,282,142v.tif image/tiff 493.1 MB
002302825,p,283,143r.tif image/tiff 469.2 MB
002302825,p,284,143v.tif image/tiff 494.6 MB
002302825,p,285,144r.tif image/tiff 469.9 MB
002302825,p,286,144v.tif image/tiff 497.6 MB
002302825,p,287,145r.tif image/tiff 469.9 MB
002302825,p,288,145v.tif image/tiff 496.8 MB
002302825,p,289,146r.tif image/tiff 482.6 MB
002302825,p,29,16r.tif image/tiff 443.8 MB
002302825,p,290,146v.tif image/tiff 495.3 MB
002302825,p,291,147r.tif image/tiff 481.9 MB
002302825,p,292,147v.tif image/tiff 496.8 MB
002302825,p,293,148r.tif image/tiff 481.9 MB
002302825,p,294,148v.tif image/tiff 495.3 MB
002302825,p,295,149r.tif image/tiff 481.1 MB
002302825,p,296,149v.tif image/tiff 498.3 MB
002302825,p,297,150r.tif image/tiff 481.9 MB
002302825,p,298,150v.tif image/tiff 498.3 MB
002302825,p,299,151r.tif image/tiff 481.9 MB
002302825,p,3,2r.tif image/tiff 442.3 MB
002302825,p,30,16v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,300,151v.tif image/tiff 493.1 MB
002302825,p,301,152r.tif image/tiff 481.1 MB
002302825,p,302,152v.tif image/tiff 496.1 MB
002302825,p,303,153r.tif image/tiff 481.9 MB
002302825,p,304,153v.tif image/tiff 496.8 MB
002302825,p,305,154r.tif image/tiff 479.6 MB
002302825,p,306,154v.tif image/tiff 495.3 MB
002302825,p,307,155r.tif image/tiff 479.6 MB
002302825,p,308,155v.tif image/tiff 495.3 MB
002302825,p,309,156r.tif image/tiff 480.4 MB
002302825,p,31,17r.tif image/tiff 452.0 MB
002302825,p,310,156v.tif image/tiff 494.6 MB
002302825,p,311,157r.tif image/tiff 479.6 MB
002302825,p,312,157v.tif image/tiff 493.8 MB
002302825,p,313,158r.tif image/tiff 481.1 MB
002302825,p,314,158v.tif image/tiff 494.6 MB
002302825,p,315,159r.tif image/tiff 481.1 MB
002302825,p,316,159v.tif image/tiff 494.6 MB
002302825,p,317,160r.tif image/tiff 481.1 MB
002302825,p,318,160v.tif image/tiff 494.6 MB
002302825,p,319,161r.tif image/tiff 481.1 MB
002302825,p,32,17v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,320,161v.tif image/tiff 495.3 MB
002302825,p,321,162r.tif image/tiff 478.2 MB
002302825,p,322,162v.tif image/tiff 489.4 MB
002302825,p,323,163r.tif image/tiff 478.2 MB
002302825,p,324,163v.tif image/tiff 490.9 MB
002302825,p,325,164r.tif image/tiff 472.9 MB
002302825,p,326,164v.tif image/tiff 492.3 MB
002302825,p,327,165r.tif image/tiff 472.9 MB
002302825,p,328,165v.tif image/tiff 490.9 MB
002302825,p,329,166r.tif image/tiff 472.9 MB
002302825,p,33,18r.tif image/tiff 454.2 MB
002302825,p,330,166v.tif image/tiff 490.9 MB
002302825,p,331,167r.tif image/tiff 472.9 MB
002302825,p,332,167v.tif image/tiff 492.3 MB
002302825,p,333,168r.tif image/tiff 472.9 MB
002302825,p,334,168v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,335,169r.tif image/tiff 472.9 MB
002302825,p,336,169v.tif image/tiff 502.1 MB
002302825,p,337,170r.tif image/tiff 472.2 MB
002302825,p,338,170v.tif image/tiff 502.1 MB
002302825,p,339,171r.tif image/tiff 472.9 MB
002302825,p,34,18v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,340,171v.tif image/tiff 502.1 MB
002302825,p,341,172r.tif image/tiff 473.7 MB
002302825,p,342,172v.tif image/tiff 492.3 MB
002302825,p,343,173r.tif image/tiff 472.2 MB
002302825,p,344,173v.tif image/tiff 493.1 MB
002302825,p,345,174r.tif image/tiff 472.9 MB
002302825,p,346,174v.tif image/tiff 490.9 MB
002302825,p,347,175r.tif image/tiff 472.2 MB
002302825,p,348,175v.tif image/tiff 488.6 MB
002302825,p,349,176r.tif image/tiff 473.7 MB
002302825,p,35,19r.tif image/tiff 454.2 MB
002302825,p,350,176v.tif image/tiff 489.4 MB
002302825,p,351,177r.tif image/tiff 464.0 MB
002302825,p,352,177v.tif image/tiff 491.6 MB
002302825,p,353,178r.tif image/tiff 464.0 MB
002302825,p,354,178v.tif image/tiff 497.6 MB
002302825,p,355,179r.tif image/tiff 464.7 MB
002302825,p,356,179v.tif image/tiff 490.1 MB
002302825,p,357,180r.tif image/tiff 466.2 MB
002302825,p,358,180v.tif image/tiff 498.3 MB
002302825,p,359,181r.tif image/tiff 464.7 MB
002302825,p,36,19v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,360,181v.tif image/tiff 497.6 MB
002302825,p,361,182r.tif image/tiff 466.2 MB
002302825,p,362,182v.tif image/tiff 498.3 MB
002302825,p,363,183r.tif image/tiff 465.5 MB
002302825,p,364,183v.tif image/tiff 496.8 MB
002302825,p,365,184r.tif image/tiff 469.2 MB
002302825,p,366,184v.tif image/tiff 496.8 MB
002302825,p,367,185r.tif image/tiff 469.2 MB
002302825,p,368,185v.tif image/tiff 496.8 MB
002302825,p,369,186r.tif image/tiff 470.7 MB
002302825,p,37,20r.tif image/tiff 454.2 MB
002302825,p,370,186v.tif image/tiff 496.8 MB
002302825,p,371,187r.tif image/tiff 472.9 MB
002302825,p,372,187v.tif image/tiff 496.1 MB
002302825,p,373,188r.tif image/tiff 471.4 MB
002302825,p,374,188v.tif image/tiff 496.1 MB
002302825,p,375,189r.tif image/tiff 470.7 MB
002302825,p,376,189v.tif image/tiff 496.1 MB
002302825,p,377,190r.tif image/tiff 469.9 MB
002302825,p,378,190v.tif image/tiff 496.8 MB
002302825,p,379,191r.tif image/tiff 470.7 MB
002302825,p,38,20v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,380,191v.tif image/tiff 496.8 MB
002302825,p,381,192r.tif image/tiff 472.2 MB
002302825,p,382,192v.tif image/tiff 496.1 MB
002302825,p,383,193r.tif image/tiff 470.7 MB
002302825,p,384,193v.tif image/tiff 496.8 MB
002302825,p,385,194r.tif image/tiff 470.7 MB
002302825,p,386,194v.tif image/tiff 496.1 MB
002302825,p,387,195r.tif image/tiff 469.9 MB
002302825,p,388,195v.tif image/tiff 499.8 MB
002302825,p,389,196r.tif image/tiff 469.9 MB
002302825,p,39,21r.tif image/tiff 454.2 MB
002302825,p,390,196v.tif image/tiff 499.8 MB
002302825,p,391,197r.tif image/tiff 467.7 MB
002302825,p,392,197v.tif image/tiff 499.8 MB
002302825,p,393,198r.tif image/tiff 469.2 MB
002302825,p,394,198v.tif image/tiff 499.8 MB
002302825,p,395,199r.tif image/tiff 468.4 MB
002302825,p,396,199v.tif image/tiff 499.8 MB
002302825,p,397,200r.tif image/tiff 466.9 MB
002302825,p,398,200v.tif image/tiff 501.3 MB
002302825,p,399,201r.tif image/tiff 466.9 MB
002302825,p,4,2v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,40,21v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,400,201v.tif image/tiff 499.1 MB
002302825,p,401,202r.tif image/tiff 466.9 MB
002302825,p,402,202v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,403,203r.tif image/tiff 468.4 MB
002302825,p,404,203v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,405,204r.tif image/tiff 469.9 MB
002302825,p,406,204v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,407,205r.tif image/tiff 468.4 MB
002302825,p,408,205v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,409,206r.tif image/tiff 469.2 MB
002302825,p,41,22r.tif image/tiff 454.2 MB
002302825,p,410,206v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,411,207r.tif image/tiff 469.9 MB
002302825,p,412,207v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,413,208r.tif image/tiff 464.0 MB
002302825,p,414,208v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,415,209r.tif image/tiff 463.2 MB
002302825,p,416,209v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,417,210r.tif image/tiff 477.4 MB
002302825,p,418,210v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,419,211r.tif image/tiff 475.2 MB
002302825,p,42,22v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,420,211v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,421,212r.tif image/tiff 468.4 MB
002302825,p,422,212v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,423,213r.tif image/tiff 468.4 MB
002302825,p,424,213v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,425,214r.tif image/tiff 465.5 MB
002302825,p,426,214v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,427,215r.tif image/tiff 466.9 MB
002302825,p,428,215v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,429,216r.tif image/tiff 464.7 MB
002302825,p,43,23r.tif image/tiff 454.2 MB
002302825,p,430,216v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,431,217r.tif image/tiff 464.7 MB
002302825,p,432,217v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,433,218r.tif image/tiff 464.7 MB
002302825,p,434,218v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,435,219r.tif image/tiff 466.2 MB
002302825,p,436,219v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,437,220r.tif image/tiff 472.9 MB
002302825,p,438,220v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,439,221r.tif image/tiff 474.4 MB
002302825,p,44,23v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,440,221v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,441,222r.tif image/tiff 475.2 MB
002302825,p,442,222v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,443,223r.tif image/tiff 464.0 MB
002302825,p,444,223v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,445,224r.tif image/tiff 464.0 MB
002302825,p,446,224v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,447,225r.tif image/tiff 475.2 MB
002302825,p,448,225v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,449,226r.tif image/tiff 462.5 MB
002302825,p,45,24r.tif image/tiff 455.7 MB
002302825,p,450,226v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,451,227r.tif image/tiff 464.0 MB
002302825,p,452,227v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,453,228r.tif image/tiff 464.0 MB
002302825,p,454,228v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,455,229r.tif image/tiff 464.0 MB
002302825,p,456,229v.tif image/tiff 494.6 MB
002302825,p,457,230r.tif image/tiff 456.5 MB
002302825,p,458,230v.tif image/tiff 494.6 MB
002302825,p,459,231r.tif image/tiff 458.7 MB
002302825,p,46,24v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,460,231v.tif image/tiff 500.6 MB
002302825,p,461,232r.tif image/tiff 468.4 MB
002302825,p,462,232v.tif image/tiff 501.3 MB
002302825,p,463,233r.tif image/tiff 461.7 MB
002302825,p,464,233v.tif image/tiff 501.3 MB
002302825,p,465,234r.tif image/tiff 461.7 MB
002302825,p,466,234v.tif image/tiff 501.3 MB
002302825,p,467,235r.tif image/tiff 464.0 MB
002302825,p,468,235v.tif image/tiff 501.3 MB
002302825,p,469,236r.tif image/tiff 464.7 MB
002302825,p,47,25r.tif image/tiff 454.2 MB
002302825,p,470,236v.tif image/tiff 500.6 MB
002302825,p,471,237r.tif image/tiff 469.2 MB
002302825,p,472,237v.tif image/tiff 500.6 MB
002302825,p,473,238r.tif image/tiff 455.7 MB
002302825,p,474,238v.tif image/tiff 496.8 MB
002302825,p,475,239r.tif image/tiff 451.3 MB
002302825,p,476,239v.tif image/tiff 497.6 MB
002302825,p,477,240r.tif image/tiff 452.0 MB
002302825,p,478,240v.tif image/tiff 490.1 MB
002302825,p,479,241r.tif image/tiff 451.3 MB
002302825,p,48,25v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,480,241v.tif image/tiff 488.6 MB
002302825,p,481,242r.tif image/tiff 451.3 MB
002302825,p,482,242v.tif image/tiff 490.1 MB
002302825,p,483,243r.tif image/tiff 452.0 MB
002302825,p,484,243v.tif image/tiff 490.1 MB
002302825,p,485,244r.tif image/tiff 452.0 MB
002302825,p,486,244v.tif image/tiff 490.1 MB
002302825,p,487,245r.tif image/tiff 452.0 MB
002302825,p,488,245v.tif image/tiff 490.9 MB
002302825,p,489,246r.tif image/tiff 452.8 MB
002302825,p,49,26r.tif image/tiff 443.8 MB
002302825,p,490,246v.tif image/tiff 488.6 MB
002302825,p,491,247r.tif image/tiff 452.8 MB
002302825,p,492,247v.tif image/tiff 489.4 MB
002302825,p,493,248r.tif image/tiff 452.0 MB
002302825,p,494,248v.tif image/tiff 490.1 MB
002302825,p,495,249r.tif image/tiff 450.5 MB
002302825,p,496,249v.tif image/tiff 490.1 MB
002302825,p,497,250r.tif image/tiff 448.3 MB
002302825,p,498,250v.tif image/tiff 486.4 MB
002302825,p,499,251r.tif image/tiff 446.8 MB
002302825,p,5,3r.tif image/tiff 446.8 MB
002302825,p,50,26v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,500,251v.tif image/tiff 487.9 MB
002302825,p,501,252r.tif image/tiff 443.0 MB
002302825,p,502,252v.tif image/tiff 486.4 MB
002302825,p,503,253r.tif image/tiff 443.0 MB
002302825,p,504,253v.tif image/tiff 496.8 MB
002302825,p,505,254r.tif image/tiff 448.3 MB
002302825,p,506,254v.tif image/tiff 496.1 MB
002302825,p,507,255r.tif image/tiff 449.0 MB
002302825,p,508,255v.tif image/tiff 490.1 MB
002302825,p,509,256r.tif image/tiff 450.5 MB
002302825,p,51,27r.tif image/tiff 457.2 MB
002302825,p,510,256v.tif image/tiff 487.1 MB
002302825,p,511,257r.tif image/tiff 443.8 MB
002302825,p,512,257v.tif image/tiff 497.6 MB
002302825,p,513,258r.tif image/tiff 443.8 MB
002302825,p,514,258v.tif image/tiff 496.8 MB
002302825,p,515,259r.tif image/tiff 443.8 MB
002302825,p,516,259v.tif image/tiff 497.6 MB
002302825,p,517,260r.tif image/tiff 441.5 MB
002302825,p,518,260v.tif image/tiff 493.8 MB
002302825,p,519,261r.tif image/tiff 443.8 MB
002302825,p,52,27v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,520,261v.tif image/tiff 484.1 MB
002302825,p,521,262r.tif image/tiff 441.5 MB
002302825,p,522,262v.tif image/tiff 482.6 MB
002302825,p,523,263r.tif image/tiff 424.4 MB
002302825,p,524,263v.tif image/tiff 484.1 MB
002302825,p,525,264r.tif image/tiff 424.4 MB
002302825,p,526,264v.tif image/tiff 482.6 MB
002302825,p,527,265r.tif image/tiff 424.4 MB
002302825,p,528,265v.tif image/tiff 481.9 MB
002302825,p,529,266r.tif image/tiff 425.1 MB
002302825,p,53,28r.tif image/tiff 457.2 MB
002302825,p,530,266v.tif image/tiff 482.6 MB
002302825,p,531,267r.tif image/tiff 426.6 MB
002302825,p,532,267v.tif image/tiff 479.6 MB
002302825,p,533,268r.tif image/tiff 426.6 MB
002302825,p,534,268v.tif image/tiff 480.4 MB
002302825,p,535,269r.tif image/tiff 427.4 MB
002302825,p,536,269v.tif image/tiff 473.7 MB
002302825,p,537,270r.tif image/tiff 426.6 MB
002302825,p,538,270v.tif image/tiff 475.2 MB
002302825,p,539,271r.tif image/tiff 419.9 MB
002302825,p,54,28v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,540,271v.tif image/tiff 475.9 MB
002302825,p,541,272r.tif image/tiff 422.1 MB
002302825,p,542,272v.tif image/tiff 475.9 MB
002302825,p,543,273r.tif image/tiff 421.4 MB
002302825,p,544,273v.tif image/tiff 412.3 MB
002302825,p,545,274r.tif image/tiff 412.3 MB
002302825,p,546,274v.tif image/tiff 475.2 MB
002302825,p,547,275r.tif image/tiff 420.6 MB
002302825,p,548,275v.tif image/tiff 475.9 MB
002302825,p,549,276r.tif image/tiff 421.4 MB
002302825,p,55,29r.tif image/tiff 457.2 MB
002302825,p,550,276v.tif image/tiff 475.2 MB
002302825,p,551,277r.tif image/tiff 422.1 MB
002302825,p,552,277v.tif image/tiff 499.1 MB
002302825,p,553,278r.tif image/tiff 421.4 MB
002302825,p,554,278v.tif image/tiff 491.6 MB
002302825,p,555,279r.tif image/tiff 414.7 MB
002302825,p,556,279v.tif image/tiff 490.9 MB
002302825,p,557,280r.tif image/tiff 416.1 MB
002302825,p,558,280v.tif image/tiff 490.9 MB
002302825,p,559,281r.tif image/tiff 419.1 MB
002302825,p,56,29v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,560,281v.tif image/tiff 490.1 MB
002302825,p,561,282r.tif image/tiff 419.1 MB
002302825,p,562,282v.tif image/tiff 492.3 MB
002302825,p,563,283r.tif image/tiff 422.1 MB
002302825,p,564,283v.tif image/tiff 490.1 MB
002302825,p,565,284r.tif image/tiff 425.1 MB
002302825,p,566,284v.tif image/tiff 490.1 MB
002302825,p,567,285r.tif image/tiff 422.1 MB
002302825,p,568,285v.tif image/tiff 489.4 MB
002302825,p,569,286r.tif image/tiff 420.6 MB
002302825,p,57,30r.tif image/tiff 457.2 MB
002302825,p,570,286v.tif image/tiff 490.1 MB
002302825,p,571,287r.tif image/tiff 420.6 MB
002302825,p,572,287v.tif image/tiff 488.1 MB
002302825,p,573,288r.tif image/tiff 420.6 MB
002302825,p,574,288v.tif image/tiff 488.6 MB
002302825,p,575,289r.tif image/tiff 420.6 MB
002302825,p,576,289v.tif image/tiff 484.9 MB
002302825,p,577,290r.tif image/tiff 422.1 MB
002302825,p,578,290v.tif image/tiff 487.1 MB
002302825,p,579,291r.tif image/tiff 422.1 MB
002302825,p,58,30v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,580,291v.tif image/tiff 490.9 MB
002302825,p,581,292r.tif image/tiff 419.1 MB
002302825,p,582,292v.tif image/tiff 488.6 MB
002302825,p,583,293r.tif image/tiff 418.4 MB
002302825,p,584,293v.tif image/tiff 485.6 MB
002302825,p,585,294r.tif image/tiff 419.9 MB
002302825,p,586,294v.tif image/tiff 475.9 MB
002302825,p,587,295r.tif image/tiff 421.4 MB
002302825,p,588,295v.tif image/tiff 475.9 MB
002302825,p,589,296r.tif image/tiff 423.6 MB
002302825,p,59,31r.tif image/tiff 452.8 MB
002302825,p,590,296v.tif image/tiff 476.7 MB
002302825,p,591,297r.tif image/tiff 422.9 MB
002302825,p,592,297v.tif image/tiff 477.4 MB
002302825,p,593,298r.tif image/tiff 419.1 MB
002302825,p,594,298v.tif image/tiff 474.4 MB
002302825,p,595,299r.tif image/tiff 419.1 MB
002302825,p,596,299v.tif image/tiff 475.9 MB
002302825,p,597,300r.tif image/tiff 419.1 MB
002302825,p,598,300v.tif image/tiff 475.9 MB
002302825,p,599,301r.tif image/tiff 420.6 MB
002302825,p,6,3v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,60,31v.tif image/tiff 477.4 MB
002302825,p,600,301v.tif image/tiff 475.2 MB
002302825,p,601,302r.tif image/tiff 414.7 MB
002302825,p,602,302v.tif image/tiff 474.4 MB
002302825,p,603,303r.tif image/tiff 414.7 MB
002302825,p,604,303v.tif image/tiff 475.2 MB
002302825,p,605,304r.tif image/tiff 422.1 MB
002302825,p,606,304v.tif image/tiff 474.4 MB
002302825,p,607,305r.tif image/tiff 409.4 MB
002302825,p,608,305v.tif image/tiff 456.5 MB
002302825,p,609,306r.tif image/tiff 412.4 MB
002302825,p,61,32r.tif image/tiff 469.9 MB
002302825,p,610,306v.tif image/tiff 456.5 MB
002302825,p,611,307r.tif image/tiff 411.7 MB
002302825,p,612,307v.tif image/tiff 455.7 MB
002302825,p,613,308r.tif image/tiff 415.4 MB
002302825,p,614,308v.tif image/tiff 455.7 MB
002302825,p,615,309r.tif image/tiff 415.4 MB
002302825,p,616,309v.tif image/tiff 454.2 MB
002302825,p,617,310r.tif image/tiff 416.1 MB
002302825,p,618,310v.tif image/tiff 455.7 MB
002302825,p,619,311r.tif image/tiff 418.4 MB
002302825,p,62,32v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,620,311v.tif image/tiff 457.2 MB
002302825,p,621,312r.tif image/tiff 418.4 MB
002302825,p,622,312v.tif image/tiff 455.7 MB
002302825,p,623,313r.tif image/tiff 418.4 MB
002302825,p,624,313v.tif image/tiff 456.5 MB
002302825,p,625,bpi.tif image/tiff 419.9 MB
002302825,p,626,bp.tif image/tiff 470.0 MB
002302825,p,63,33r.tif image/tiff 456.5 MB
002302825,p,64,33v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,65,34r.tif image/tiff 457.2 MB
002302825,p,66,34v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,67,35r.tif image/tiff 457.2 MB
002302825,p,68,35v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,69,36r.tif image/tiff 456.5 MB
002302825,p,7,4r.tif image/tiff 449.0 MB
002302825,p,70,36v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,71,37r.tif image/tiff 458.7 MB
002302825,p,72,37v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,73,38r.tif image/tiff 458.0 MB
002302825,p,74,38v.tif image/tiff 494.6 MB
002302825,p,75,39r.tif image/tiff 458.0 MB
002302825,p,76,39v.tif image/tiff 496.8 MB
002302825,p,77,40r.tif image/tiff 458.0 MB
002302825,p,78,40v.tif image/tiff 496.1 MB
002302825,p,79,41r.tif image/tiff 457.2 MB
002302825,p,8,4v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,80,41v.tif image/tiff 495.3 MB
002302825,p,81,42r.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,82,42v.tif image/tiff 495.3 MB
002302825,p,83,43r.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,84,43v.tif image/tiff 495.3 MB
002302825,p,85,44r.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,86,44v.tif image/tiff 495.3 MB
002302825,p,87,45r.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,88,45v.tif image/tiff 494.6 MB
002302825,p,89,46r.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,9,5r.tif image/tiff 446.8 MB
002302825,p,90,46v.tif image/tiff 495.3 MB
002302825,p,91,47r.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,92,47v.tif image/tiff 493.1 MB
002302825,p,93,48r.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,94,48v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,95,49r.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,96,49v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,97,50r.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,98,50v.tif image/tiff 508.0 MB
002302825,p,99,51r.tif image/tiff 508.0 MB