Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar (SOU) 1922-1999 i digitaliserat format. För vissa av omslagen gäller ej licensvilkoren för CC0 utan dessa kan omfattas av upphovsrätt.

Kontaktperson: Anders Blomgren

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
PDF
Storlek
497.6 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
1973_1(librisid_14227461).pdf application/pdf 46.5 MB
1973_10(librisid_14680867).pdf application/pdf 145.2 MB
1973_11(librisid_14227498).pdf application/pdf 69.7 MB
1973_12(librisid_14556279).pdf application/pdf 51.8 MB
1973_13(librisid_14227488).pdf application/pdf 66.7 MB
1973_14(librisid_14227486).pdf application/pdf 118.6 MB
1973_15(librisid_14227495).pdf application/pdf 80.2 MB
1973_16(librisid_14227500).pdf application/pdf 106.6 MB
1973_17(librisid_14227476).pdf application/pdf 76.5 MB
1973_18(librisid_14227477).pdf application/pdf 16.7 MB
1973_19(librisid_14556277).pdf application/pdf 161.9 MB
1973_2(librisid_14227501).pdf application/pdf 311.1 MB
1973_20(librisid_14680738).pdf application/pdf 87.8 MB
1973_21(librisid_14680936).pdf application/pdf 158.7 MB
1973_22(librisid_14680880).pdf application/pdf 237.0 MB
1973_23(librisid_14227479).pdf application/pdf 102.1 MB
1973_24(librisid_14227475).pdf application/pdf 140.9 MB
1973_25(librisid_14227492).pdf application/pdf 87.2 MB
1973_26(librisid_14680741).pdf application/pdf 89.1 MB
1973_27(librisid_14227484).pdf application/pdf 64.9 MB
1973_28(librisid_14227485).pdf application/pdf 32.0 MB
1973_29(librisid_14680737).pdf application/pdf 90.9 MB
1973_3(librisid_14227474).pdf application/pdf 34.2 MB
1973_30(librisid_14556293).pdf application/pdf 132.1 MB
1973_31(librisid_14680915).pdf application/pdf 47.7 MB
1973_32(librisid_14227487).pdf application/pdf 152.6 MB
1973_33(librisid_14556268).pdf application/pdf 72.4 MB
1973_34(librisid_14556289).pdf application/pdf 137.0 MB
1973_35(librisid_14227490).pdf application/pdf 40.8 MB
1973_36(librisid_14556275).pdf application/pdf 100.8 MB
1973_37(librisid_14556294).pdf application/pdf 45.7 MB
1973_38(librisid_14556282).pdf application/pdf 123.1 MB
1973_39(librisid_14227491).pdf application/pdf 26.5 MB
1973_4(librisid_14227473).pdf application/pdf 174.1 MB
1973_40(librisid_14556281).pdf application/pdf 64.2 MB
1973_41(librisid_14680906).pdf application/pdf 105.2 MB
1973_42(librisid_14680888).pdf application/pdf 70.2 MB
1973_43(librisid_14227499).pdf application/pdf 93.3 MB
1973_44(librisid_14227497).pdf application/pdf 38.9 MB
1973_45(librisid_14227496).pdf application/pdf 44.3 MB
1973_46(librisid_14680739).pdf application/pdf 64.5 MB
1973_47(librisid_14556291).pdf application/pdf 40.9 MB
1973_48(librisid_14556290).pdf application/pdf 115.0 MB
1973_49(librisid_14680735).pdf application/pdf 71.8 MB
1973_5(librisid_14556298).pdf application/pdf 133.7 MB
1973_50(librisid_14680752).pdf application/pdf 76.7 MB
1973_51(librisid_14556324).pdf application/pdf 135.1 MB
1973_52(librisid_14680740).pdf application/pdf 101.8 MB
1973_53(librisid_14680731).pdf application/pdf 81.8 MB
1973_54(librisid_14556297).pdf application/pdf 50.5 MB
1973_55(librisid_14680782).pdf application/pdf 69.3 MB
1973_56(librisid_14556296).pdf application/pdf 56.9 MB
1973_57(librisid_14680754).pdf application/pdf 114.0 MB
1973_58(librisid_14556295).pdf application/pdf 55.9 MB
1973_59(librisid_14680889).pdf application/pdf 144.0 MB
1973_6(librisid_14227459).pdf application/pdf 61.1 MB
1973_60(librisid_14556301).pdf application/pdf 68.4 MB
1973_7(librisid_14227447).pdf application/pdf 140.6 MB
1973_8(librisid_14680886).pdf application/pdf 114.8 MB
1973_9(librisid_14227443).pdf application/pdf 52.4 MB