Delineation Och afritning opå Steenen i Gröönandahl, som den nu vthi wåra tijder wijses, ståendes vthi Jemptlandh Vnneråckers Sockn och Ååre Anexa, och vthi Skåredahlen

Visa som