Geographisch delineation öfwer den vhråldrige och alldeles förfallne staden Troija och slottet Troijenborgh, nu förtijden kallat Hönsehylte skantz ..

Visa som