Tumuli Vetustissimorum Sueciæ Regum dimidium miliare Ubsalia distantes ad Paræciam Ubsaliam Veterem vulgo Gambla Ubsala högar

Visa som