Geographisch delineation öfwer den uhråldrige och aldeles förfallne staden Troiia och slottet Troijenborgh, nu för tijden kallat Hönsehylte skantz ..

Visa som