Hennes Kongl. Höghet Hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlottas födelse, den 22 Martii 1759. Dess biläger år 1774.

Visa som