Konung Gustaf den I:s ärestod, uprest på Riddare-hus Torget i Stockholm, til åminnelse as Dess Stora Förtjenster af Fädernes- Landet

Visa som