Gustaf den 3:dje för detta Sweriges Göthes och Wändes konung u. u. u.

Visa som