Portraiter, kopparstycken och estamper ej allena, En så stor Drottning likna kan, Sophia Magdalena, och ingen Swensker penna här, beskrifwa kan dess dygd ; Dig önskas Stora Drottning wäl! I hela Swerges bygd

Visa som