Christus sitter till bords med de tvenne Lärjungar uti Emaus (Luc. 24: 31)

Visa som