Hans Kongl. Majestät Konung Gustaf den 4:de Adolphs födelse den 1. November 1778. Dess upstigande på thronen den 29. martii 1792. Krönt i Norrköping wid riksdagen den 3. april 1800

Visa som