Hans Kongl. höghet Arfprinsens, hertig Carls, af Södermanland födelse , den 7. october 1748

Visa som