[Fysisk-geografiska kartor öfver Skandinaviska halfön för beskrifvande undervisning i fäderneslandets geografi]

Visa som