Statens offentliga utredningar (maskinläsbart)

Detta dataset består av Statens Offentliga Utredningar i .csv format som gör det lättare att bearbeta materialet i programspråk som Python och R. SOU:erna fram till 1999 kommer från KB:s samlingar, medan SOU:erna 2000-2020 kommer från Riksdagens Öppna Data (OBS: data från 2020 är ofullständiga, eftersom inte alla utgåvor var tillgängliga vid publikationstiden). Datasetet innehåller ett arkiv där en dokument består av en hel utgåva (sou_dataset.zip) och ett arkiv där en dokument består av endast en sida (sou_dataset_pages.zip). För varje dokument anges alltid år, utgåva och fullständig text. Filen departments.csv innehåller information om departementet för varje SOU. Den här informationen är maskinellt framtagen ur data och det är ingen officiell förteckning, så det går inte att utesluta felaktigheter.

Kontaktperson: Elena Fano

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
CSV, ZIP
Storlek
2.7 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
departments.csv text/csv 236.7 kB
sou_dataset.zip application/zip 1.4 GB
sou_dataset_pages.zip application/zip 1.4 GB