Svenska språkmodeller

Språkmodeller för svenska, bl.a SpaCY och transformer-modeller såsom BERT.

Kontaktperson: Martin Malmsten

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
TAR-paket, ZIP, TensorFlow, PyTorch
Storlek
5.8 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
bert-base-swedish-cased - -
spacy - -