Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18931201_146391_280.tar application/x-tar 84.0 MB
bib15650837_18931202_146391_281.tar application/x-tar 147.9 MB
bib15650837_18931204_146391_282.tar application/x-tar 84.4 MB
bib15650837_18931205_146391_283.tar application/x-tar 84.1 MB
bib15650837_18931206_146391_284.tar application/x-tar 83.1 MB
bib15650837_18931207_146391_285.tar application/x-tar 84.0 MB
bib15650837_18931208_146391_286.tar application/x-tar 83.9 MB
bib15650837_18931209_146391_287.tar application/x-tar 166.3 MB
bib15650837_18931211_146391_288.tar application/x-tar 83.4 MB
bib15650837_18931212_146391_289.tar application/x-tar 83.5 MB
bib15650837_18931213_146391_290.tar application/x-tar 125.3 MB
bib15650837_18931214_146391_291.tar application/x-tar 83.5 MB
bib15650837_18931215_146391_292.tar application/x-tar 81.6 MB
bib15650837_18931216_146391_293.tar application/x-tar 207.2 MB
bib15650837_18931218_146391_294.tar application/x-tar 124.7 MB
bib15650837_18931219_146391_295.tar application/x-tar 82.7 MB
bib15650837_18931220_146391_296.tar application/x-tar 148.3 MB
bib15650837_18931221_146391_297.tar application/x-tar 83.7 MB
bib15650837_18931222_146391_298.tar application/x-tar 124.7 MB
bib15650837_18931223_146391_299.tar application/x-tar 124.9 MB
bib15650837_18931227_146391_300.tar application/x-tar 83.9 MB
bib15650837_18931228_146391_301.tar application/x-tar 83.8 MB
bib15650837_18931229_146391_302.tar application/x-tar 83.9 MB
bib15650837_18931230_146391_303.tar application/x-tar 124.1 MB