Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18931101_146391_254.tar application/x-tar 84.3 MB
bib15650837_18931102_146391_255.tar application/x-tar 84.2 MB
bib15650837_18931103_146391_256.tar application/x-tar 83.9 MB
bib15650837_18931104_146391_257.tar application/x-tar 148.2 MB
bib15650837_18931106_146391_258.tar application/x-tar 84.3 MB
bib15650837_18931107_146391_259.tar application/x-tar 84.1 MB
bib15650837_18931108_146391_260.tar application/x-tar 83.9 MB
bib15650837_18931109_146391_261.tar application/x-tar 84.0 MB
bib15650837_18931110_146391_262.tar application/x-tar 84.2 MB
bib15650837_18931111_146391_263.tar application/x-tar 148.1 MB
bib15650837_18931113_146391_264.tar application/x-tar 84.0 MB
bib15650837_18931114_146391_265.tar application/x-tar 84.0 MB
bib15650837_18931115_146391_266.tar application/x-tar 84.0 MB
bib15650837_18931116_146391_267.tar application/x-tar 84.1 MB
bib15650837_18931117_146391_268.tar application/x-tar 84.2 MB
bib15650837_18931118_146391_269.tar application/x-tar 148.6 MB
bib15650837_18931120_146391_270.tar application/x-tar 83.8 MB
bib15650837_18931121_146391_271.tar application/x-tar 84.4 MB
bib15650837_18931122_146391_272.tar application/x-tar 84.2 MB
bib15650837_18931123_146391_273.tar application/x-tar 84.4 MB
bib15650837_18931124_146391_274.tar application/x-tar 84.0 MB
bib15650837_18931125_146391_275.tar application/x-tar 125.9 MB
bib15650837_18931127_146391_276.tar application/x-tar 84.0 MB
bib15650837_18931128_146391_277.tar application/x-tar 84.1 MB
bib15650837_18931129_146391_278.tar application/x-tar 83.5 MB
bib15650837_18931130_146391_279.tar application/x-tar 84.1 MB