Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18931002_146391_228.tar application/x-tar 84.4 MB
bib15650837_18931003_146391_229.tar application/x-tar 84.5 MB
bib15650837_18931004_146391_230.tar application/x-tar 84.3 MB
bib15650837_18931005_146391_231.tar application/x-tar 84.4 MB
bib15650837_18931006_146391_232.tar application/x-tar 83.5 MB
bib15650837_18931007_146391_233.tar application/x-tar 148.2 MB
bib15650837_18931009_146391_234.tar application/x-tar 84.2 MB
bib15650837_18931010_146391_235.tar application/x-tar 84.1 MB
bib15650837_18931011_146391_236.tar application/x-tar 84.2 MB
bib15650837_18931012_146391_237.tar application/x-tar 84.1 MB
bib15650837_18931013_146391_238.tar application/x-tar 83.8 MB
bib15650837_18931014_146391_239.tar application/x-tar 149.1 MB
bib15650837_18931016_146391_240.tar application/x-tar 84.1 MB
bib15650837_18931017_146391_241.tar application/x-tar 84.0 MB
bib15650837_18931018_146391_242.tar application/x-tar 84.0 MB
bib15650837_18931019_146391_243.tar application/x-tar 84.4 MB
bib15650837_18931020_146391_244.tar application/x-tar 83.9 MB
bib15650837_18931021_146391_245.tar application/x-tar 148.2 MB
bib15650837_18931023_146391_246.tar application/x-tar 84.4 MB
bib15650837_18931024_146391_247.tar application/x-tar 84.1 MB
bib15650837_18931025_146391_248.tar application/x-tar 84.0 MB
bib15650837_18931026_146391_249.tar application/x-tar 84.4 MB
bib15650837_18931027_146391_250.tar application/x-tar 84.2 MB
bib15650837_18931028_146391_251.tar application/x-tar 149.2 MB
bib15650837_18931030_146391_252.tar application/x-tar 84.3 MB
bib15650837_18931031_146391_253.tar application/x-tar 84.9 MB