Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18930901_146391_202.tar application/x-tar 84.5 MB
bib15650837_18930902_146391_203.tar application/x-tar 127.5 MB
bib15650837_18930904_146391_204.tar application/x-tar 84.1 MB
bib15650837_18930905_146391_205.tar application/x-tar 85.0 MB
bib15650837_18930906_146391_206.tar application/x-tar 84.6 MB
bib15650837_18930907_146391_207.tar application/x-tar 84.3 MB
bib15650837_18930908_146391_208.tar application/x-tar 84.7 MB
bib15650837_18930909_146391_209.tar application/x-tar 126.5 MB
bib15650837_18930911_146391_210.tar application/x-tar 84.9 MB
bib15650837_18930912_146391_211.tar application/x-tar 84.7 MB
bib15650837_18930913_146391_212.tar application/x-tar 85.0 MB
bib15650837_18930914_146391_213.tar application/x-tar 84.8 MB
bib15650837_18930915_146391_214.tar application/x-tar 84.6 MB
bib15650837_18930916_146391_215.tar application/x-tar 129.8 MB
bib15650837_18930918_146391_216.tar application/x-tar 83.8 MB
bib15650837_18930919_146391_217.tar application/x-tar 84.2 MB
bib15650837_18930920_146391_218.tar application/x-tar 83.8 MB
bib15650837_18930921_146391_219.tar application/x-tar 84.3 MB
bib15650837_18930922_146391_220.tar application/x-tar 82.6 MB
bib15650837_18930923_146391_221.tar application/x-tar 124.2 MB
bib15650837_18930925_146391_222.tar application/x-tar 83.9 MB
bib15650837_18930926_146391_223.tar application/x-tar 83.9 MB
bib15650837_18930927_146391_224.tar application/x-tar 108.3 MB
bib15650837_18930928_146391_225.tar application/x-tar 83.8 MB
bib15650837_18930929_146391_226.tar application/x-tar 101.7 MB
bib15650837_18930930_146391_227.tar application/x-tar 125.0 MB