Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18930801_146391_175.tar application/x-tar 84.3 MB
bib15650837_18930802_146391_176.tar application/x-tar 84.3 MB
bib15650837_18930803_146391_177.tar application/x-tar 84.6 MB
bib15650837_18930804_146391_178.tar application/x-tar 84.5 MB
bib15650837_18930805_146391_179.tar application/x-tar 126.8 MB
bib15650837_18930807_146391_180.tar application/x-tar 84.0 MB
bib15650837_18930808_146391_181.tar application/x-tar 84.9 MB
bib15650837_18930809_146391_182.tar application/x-tar 84.7 MB
bib15650837_18930810_146391_183.tar application/x-tar 84.3 MB
bib15650837_18930811_146391_184.tar application/x-tar 84.3 MB
bib15650837_18930812_146391_185.tar application/x-tar 126.2 MB
bib15650837_18930814_146391_186.tar application/x-tar 84.2 MB
bib15650837_18930815_146391_187.tar application/x-tar 84.1 MB
bib15650837_18930816_146391_188.tar application/x-tar 83.8 MB
bib15650837_18930817_146391_189.tar application/x-tar 84.4 MB
bib15650837_18930818_146391_190.tar application/x-tar 84.6 MB
bib15650837_18930819_146391_191.tar application/x-tar 125.5 MB
bib15650837_18930821_146391_192.tar application/x-tar 84.5 MB
bib15650837_18930822_146391_193.tar application/x-tar 84.7 MB
bib15650837_18930823_146391_194.tar application/x-tar 84.4 MB
bib15650837_18930824_146391_195.tar application/x-tar 84.5 MB
bib15650837_18930825_146391_196.tar application/x-tar 84.7 MB
bib15650837_18930826_146391_197.tar application/x-tar 126.6 MB
bib15650837_18930828_146391_198.tar application/x-tar 84.5 MB
bib15650837_18930829_146391_199.tar application/x-tar 84.4 MB
bib15650837_18930830_146391_200.tar application/x-tar 84.3 MB
bib15650837_18930831_146391_201.tar application/x-tar 84.6 MB