Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18930701_146391_149.tar application/x-tar 126.5 MB
bib15650837_18930703_146391_150.tar application/x-tar 84.2 MB
bib15650837_18930704_146391_151.tar application/x-tar 84.4 MB
bib15650837_18930705_146391_152.tar application/x-tar 84.2 MB
bib15650837_18930706_146391_153.tar application/x-tar 84.5 MB
bib15650837_18930707_146391_154.tar application/x-tar 84.3 MB
bib15650837_18930708_146391_155.tar application/x-tar 126.9 MB
bib15650837_18930710_146391_156.tar application/x-tar 84.3 MB
bib15650837_18930711_146391_157.tar application/x-tar 84.2 MB
bib15650837_18930712_146391_158.tar application/x-tar 84.8 MB
bib15650837_18930713_146391_159.tar application/x-tar 84.4 MB
bib15650837_18930714_146391_160.tar application/x-tar 84.2 MB
bib15650837_18930715_146391_161.tar application/x-tar 126.1 MB
bib15650837_18930717_146391_162.tar application/x-tar 84.1 MB
bib15650837_18930718_146391_163.tar application/x-tar 84.2 MB
bib15650837_18930719_146391_164.tar application/x-tar 84.0 MB
bib15650837_18930720_146391_165.tar application/x-tar 84.4 MB
bib15650837_18930721_146391_166.tar application/x-tar 84.0 MB
bib15650837_18930722_146391_167.tar application/x-tar 126.5 MB
bib15650837_18930724_146391_168.tar application/x-tar 84.4 MB
bib15650837_18930725_146391_169.tar application/x-tar 84.4 MB
bib15650837_18930726_146391_170.tar application/x-tar 84.4 MB
bib15650837_18930727_146391_171.tar application/x-tar 84.1 MB
bib15650837_18930728_146391_172.tar application/x-tar 84.7 MB
bib15650837_18930729_146391_173.tar application/x-tar 126.5 MB
bib15650837_18930731_146391_174.tar application/x-tar 84.5 MB