Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18930601_146391_124.tar application/x-tar 84.2 MB
bib15650837_18930602_146391_125.tar application/x-tar 83.2 MB
bib15650837_18930603_146391_126.tar application/x-tar 125.4 MB
bib15650837_18930605_146391_127.tar application/x-tar 84.1 MB
bib15650837_18930606_146391_128.tar application/x-tar 93.9 MB
bib15650837_18930607_146391_129.tar application/x-tar 84.0 MB
bib15650837_18930608_146391_130.tar application/x-tar 84.0 MB
bib15650837_18930609_146391_131.tar application/x-tar 83.9 MB
bib15650837_18930610_146391_132.tar application/x-tar 126.1 MB
bib15650837_18930612_146391_133.tar application/x-tar 82.9 MB
bib15650837_18930613_146391_134.tar application/x-tar 83.7 MB
bib15650837_18930614_146391_135.tar application/x-tar 82.5 MB
bib15650837_18930615_146391_136.tar application/x-tar 83.2 MB
bib15650837_18930616_146391_137.tar application/x-tar 83.3 MB
bib15650837_18930617_146391_138.tar application/x-tar 124.3 MB
bib15650837_18930619_146391_139.tar application/x-tar 84.1 MB
bib15650837_18930620_146391_140.tar application/x-tar 82.6 MB
bib15650837_18930621_146391_141.tar application/x-tar 83.6 MB
bib15650837_18930622_146391_142.tar application/x-tar 82.6 MB
bib15650837_18930623_146391_143.tar application/x-tar 124.9 MB
bib15650837_18930626_146391_144.tar application/x-tar 81.3 MB
bib15650837_18930627_146391_145.tar application/x-tar 84.2 MB
bib15650837_18930628_146391_146.tar application/x-tar 84.5 MB
bib15650837_18930629_146391_147.tar application/x-tar 84.3 MB
bib15650837_18930630_146391_148.tar application/x-tar 84.5 MB