Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18930501_146391_99.tar application/x-tar 83.4 MB
bib15650837_18930502_146391_100.tar application/x-tar 84.0 MB
bib15650837_18930503_146391_101.tar application/x-tar 83.7 MB
bib15650837_18930504_146391_102.tar application/x-tar 83.7 MB
bib15650837_18930505_146391_103.tar application/x-tar 84.0 MB
bib15650837_18930506_146391_104.tar application/x-tar 147.2 MB
bib15650837_18930508_146391_105.tar application/x-tar 84.0 MB
bib15650837_18930509_146391_106.tar application/x-tar 84.0 MB
bib15650837_18930510_146391_107.tar application/x-tar 83.7 MB
bib15650837_18930512_146391_108.tar application/x-tar 83.7 MB
bib15650837_18930513_146391_109.tar application/x-tar 147.6 MB
bib15650837_18930515_146391_110.tar application/x-tar 83.9 MB
bib15650837_18930516_146391_111.tar application/x-tar 83.9 MB
bib15650837_18930517_146391_112.tar application/x-tar 83.6 MB
bib15650837_18930518_146391_113.tar application/x-tar 84.0 MB
bib15650837_18930519_146391_114.tar application/x-tar 84.0 MB
bib15650837_18930520_146391_115.tar application/x-tar 148.1 MB
bib15650837_18930523_146391_116.tar application/x-tar 83.7 MB
bib15650837_18930524_146391_117.tar application/x-tar 84.0 MB
bib15650837_18930525_146391_118.tar application/x-tar 108.8 MB
bib15650837_18930526_146391_119.tar application/x-tar 83.8 MB
bib15650837_18930527_146391_120.tar application/x-tar 148.7 MB
bib15650837_18930529_146391_121.tar application/x-tar 83.7 MB
bib15650837_18930530_146391_122.tar application/x-tar 83.6 MB
bib15650837_18930531_146391_123.tar application/x-tar 83.9 MB