Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18930301_146391_50.tar application/x-tar 84.2 MB
bib15650837_18930302_146391_51.tar application/x-tar 84.3 MB
bib15650837_18930303_146391_52.tar application/x-tar 83.6 MB
bib15650837_18930304_146391_53.tar application/x-tar 125.1 MB
bib15650837_18930306_146391_54.tar application/x-tar 84.5 MB
bib15650837_18930307_146391_55.tar application/x-tar 84.4 MB
bib15650837_18930308_146391_56.tar application/x-tar 84.6 MB
bib15650837_18930309_146391_57.tar application/x-tar 84.0 MB
bib15650837_18930310_146391_58.tar application/x-tar 83.9 MB
bib15650837_18930311_146391_59.tar application/x-tar 125.8 MB
bib15650837_18930313_146391_60.tar application/x-tar 83.4 MB
bib15650837_18930314_146391_61.tar application/x-tar 83.2 MB
bib15650837_18930315_146391_62.tar application/x-tar 84.1 MB
bib15650837_18930316_146391_63.tar application/x-tar 91.2 MB
bib15650837_18930317_146391_64.tar application/x-tar 81.5 MB
bib15650837_18930318_146391_65.tar application/x-tar 125.9 MB
bib15650837_18930320_146391_66.tar application/x-tar 83.9 MB
bib15650837_18930321_146391_67.tar application/x-tar 83.7 MB
bib15650837_18930322_146391_68.tar application/x-tar 84.0 MB
bib15650837_18930323_146391_69.tar application/x-tar 84.2 MB
bib15650837_18930324_146391_70.tar application/x-tar 125.1 MB
bib15650837_18930327_146391_71.tar application/x-tar 83.8 MB
bib15650837_18930328_146391_72.tar application/x-tar 90.4 MB
bib15650837_18930329_146391_73.tar application/x-tar 83.9 MB
bib15650837_18930330_146391_74.tar application/x-tar 84.3 MB