Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18930201_146391_26.tar application/x-tar 84.6 MB
bib15650837_18930202_146391_27.tar application/x-tar 84.5 MB
bib15650837_18930203_146391_28.tar application/x-tar 84.4 MB
bib15650837_18930204_146391_29.tar application/x-tar 126.1 MB
bib15650837_18930206_146391_30.tar application/x-tar 84.7 MB
bib15650837_18930207_146391_31.tar application/x-tar 85.1 MB
bib15650837_18930208_146391_32.tar application/x-tar 84.4 MB
bib15650837_18930209_146391_33.tar application/x-tar 84.2 MB
bib15650837_18930210_146391_34.tar application/x-tar 83.8 MB
bib15650837_18930211_146391_35.tar application/x-tar 127.3 MB
bib15650837_18930213_146391_36.tar application/x-tar 84.2 MB
bib15650837_18930214_146391_37.tar application/x-tar 84.2 MB
bib15650837_18930215_146391_38.tar application/x-tar 83.1 MB
bib15650837_18930216_146391_39.tar application/x-tar 84.2 MB
bib15650837_18930217_146391_40.tar application/x-tar 84.0 MB
bib15650837_18930218_146391_41.tar application/x-tar 126.3 MB
bib15650837_18930220_146391_42.tar application/x-tar 84.5 MB
bib15650837_18930221_146391_43.tar application/x-tar 84.4 MB
bib15650837_18930222_146391_44.tar application/x-tar 83.3 MB
bib15650837_18930223_146391_45.tar application/x-tar 83.5 MB
bib15650837_18930224_146391_46.tar application/x-tar 84.1 MB
bib15650837_18930225_146391_47.tar application/x-tar 125.0 MB
bib15650837_18930227_146391_48.tar application/x-tar 84.2 MB
bib15650837_18930228_146391_49.tar application/x-tar 84.1 MB