Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18930102_146391_1.tar application/x-tar 82.2 MB
bib15650837_18930103_146391_2.tar application/x-tar 77.3 MB
bib15650837_18930104_146391_3.tar application/x-tar 83.6 MB
bib15650837_18930105_146391_4.tar application/x-tar 84.0 MB
bib15650837_18930107_146391_5.tar application/x-tar 82.3 MB
bib15650837_18930109_146391_6.tar application/x-tar 84.2 MB
bib15650837_18930110_146391_7.tar application/x-tar 84.1 MB
bib15650837_18930111_146391_8.tar application/x-tar 96.2 MB
bib15650837_18930112_146391_9.tar application/x-tar 84.2 MB
bib15650837_18930113_146391_10.tar application/x-tar 83.7 MB
bib15650837_18930114_146391_11.tar application/x-tar 125.3 MB
bib15650837_18930116_146391_12.tar application/x-tar 84.0 MB
bib15650837_18930117_146391_13.tar application/x-tar 82.6 MB
bib15650837_18930118_146391_14.tar application/x-tar 83.9 MB
bib15650837_18930119_146391_15.tar application/x-tar 84.1 MB
bib15650837_18930120_146391_16.tar application/x-tar 84.0 MB
bib15650837_18930121_146391_17.tar application/x-tar 125.9 MB
bib15650837_18930123_146391_18.tar application/x-tar 84.1 MB
bib15650837_18930124_146391_19.tar application/x-tar 83.7 MB
bib15650837_18930125_146391_20.tar application/x-tar 84.2 MB
bib15650837_18930126_146391_21.tar application/x-tar 84.4 MB
bib15650837_18930127_146391_22.tar application/x-tar 84.3 MB
bib15650837_18930128_146391_23.tar application/x-tar 126.2 MB
bib15650837_18930130_146391_24.tar application/x-tar 84.1 MB
bib15650837_18930131_146391_25.tar application/x-tar 84.2 MB