Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18871201_146391_279.tar application/x-tar 65.2 MB
bib15650837_18871202_146391_280.tar application/x-tar 64.9 MB
bib15650837_18871203_146391_281.tar application/x-tar 145.0 MB
bib15650837_18871205_146391_282.tar application/x-tar 80.9 MB
bib15650837_18871206_146391_283.tar application/x-tar 65.9 MB
bib15650837_18871207_146391_284.tar application/x-tar 80.6 MB
bib15650837_18871208_146391_285.tar application/x-tar 81.0 MB
bib15650837_18871209_146391_286.tar application/x-tar 80.9 MB
bib15650837_18871210_146391_287.tar application/x-tar 146.5 MB
bib15650837_18871212_146391_288.tar application/x-tar 80.9 MB
bib15650837_18871213_146391_289.tar application/x-tar 80.8 MB
bib15650837_18871214_146391_290.tar application/x-tar 120.5 MB
bib15650837_18871215_146391_291.tar application/x-tar 80.7 MB
bib15650837_18871216_146391_292.tar application/x-tar 80.9 MB
bib15650837_18871217_146391_293.tar application/x-tar 160.9 MB
bib15650837_18871219_146391_294.tar application/x-tar 80.9 MB
bib15650837_18871220_146391_295.tar application/x-tar 121.1 MB
bib15650837_18871221_146391_296.tar application/x-tar 127.2 MB
bib15650837_18871222_146391_297.tar application/x-tar 80.0 MB
bib15650837_18871223_146391_298.tar application/x-tar 79.9 MB
bib15650837_18871224_146391_299.tar application/x-tar 113.4 MB
bib15650837_18871227_146391_300.tar application/x-tar 66.3 MB
bib15650837_18871228_146391_301.tar application/x-tar 66.1 MB
bib15650837_18871229_146391_302.tar application/x-tar 66.1 MB
bib15650837_18871230_146391_303.tar application/x-tar 64.6 MB
bib15650837_18871231_146391_304.tar application/x-tar 112.7 MB