Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18871101_146391_253.tar application/x-tar 64.3 MB
bib15650837_18871102_146391_254.tar application/x-tar 80.8 MB
bib15650837_18871103_146391_255.tar application/x-tar 65.5 MB
bib15650837_18871104_146391_256.tar application/x-tar 65.2 MB
bib15650837_18871105_146391_257.tar application/x-tar 120.7 MB
bib15650837_18871107_146391_258.tar application/x-tar 65.3 MB
bib15650837_18871108_146391_259.tar application/x-tar 65.2 MB
bib15650837_18871109_146391_260.tar application/x-tar 80.6 MB
bib15650837_18871110_146391_261.tar application/x-tar 64.7 MB
bib15650837_18871111_146391_262.tar application/x-tar 77.4 MB
bib15650837_18871112_146391_263.tar application/x-tar 121.7 MB
bib15650837_18871114_146391_264.tar application/x-tar 66.1 MB
bib15650837_18871115_146391_265.tar application/x-tar 64.2 MB
bib15650837_18871116_146391_266.tar application/x-tar 81.3 MB
bib15650837_18871117_146391_267.tar application/x-tar 63.7 MB
bib15650837_18871118_146391_268.tar application/x-tar 65.8 MB
bib15650837_18871119_146391_269.tar application/x-tar 121.3 MB
bib15650837_18871121_146391_270.tar application/x-tar 64.6 MB
bib15650837_18871122_146391_271.tar application/x-tar 65.4 MB
bib15650837_18871123_146391_272.tar application/x-tar 80.8 MB
bib15650837_18871124_146391_273.tar application/x-tar 64.0 MB
bib15650837_18871125_146391_274.tar application/x-tar 64.8 MB
bib15650837_18871126_146391_275.tar application/x-tar 120.6 MB
bib15650837_18871128_146391_276.tar application/x-tar 65.8 MB
bib15650837_18871129_146391_277.tar application/x-tar 63.9 MB
bib15650837_18871130_146391_278.tar application/x-tar 80.7 MB