Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18871001_146391_227.tar application/x-tar 122.3 MB
bib15650837_18871003_146391_228.tar application/x-tar 65.0 MB
bib15650837_18871004_146391_229.tar application/x-tar 65.1 MB
bib15650837_18871005_146391_230.tar application/x-tar 80.9 MB
bib15650837_18871006_146391_231.tar application/x-tar 65.0 MB
bib15650837_18871007_146391_232.tar application/x-tar 64.8 MB
bib15650837_18871008_146391_233.tar application/x-tar 144.0 MB
bib15650837_18871010_146391_234.tar application/x-tar 81.0 MB
bib15650837_18871011_146391_235.tar application/x-tar 64.9 MB
bib15650837_18871012_146391_236.tar application/x-tar 80.6 MB
bib15650837_18871013_146391_237.tar application/x-tar 64.8 MB
bib15650837_18871014_146391_238.tar application/x-tar 65.7 MB
bib15650837_18871015_146391_239.tar application/x-tar 144.7 MB
bib15650837_18871017_146391_240.tar application/x-tar 65.7 MB
bib15650837_18871018_146391_241.tar application/x-tar 65.7 MB
bib15650837_18871019_146391_242.tar application/x-tar 80.8 MB
bib15650837_18871020_146391_243.tar application/x-tar 65.9 MB
bib15650837_18871021_146391_244.tar application/x-tar 66.1 MB
bib15650837_18871022_146391_245.tar application/x-tar 145.7 MB
bib15650837_18871024_146391_246.tar application/x-tar 65.8 MB
bib15650837_18871025_146391_247.tar application/x-tar 64.6 MB
bib15650837_18871026_146391_248.tar application/x-tar 80.8 MB
bib15650837_18871027_146391_249.tar application/x-tar 65.2 MB
bib15650837_18871028_146391_250.tar application/x-tar 64.2 MB
bib15650837_18871029_146391_251.tar application/x-tar 120.9 MB
bib15650837_18871031_146391_252.tar application/x-tar 65.5 MB