Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18870901_146391_201.tar application/x-tar 63.8 MB
bib15650837_18870902_146391_202.tar application/x-tar 65.2 MB
bib15650837_18870903_146391_203.tar application/x-tar 121.8 MB
bib15650837_18870905_146391_204.tar application/x-tar 64.2 MB
bib15650837_18870906_146391_205.tar application/x-tar 65.1 MB
bib15650837_18870907_146391_206.tar application/x-tar 81.9 MB
bib15650837_18870908_146391_207.tar application/x-tar 64.8 MB
bib15650837_18870909_146391_208.tar application/x-tar 65.8 MB
bib15650837_18870910_146391_209.tar application/x-tar 121.8 MB
bib15650837_18870912_146391_210.tar application/x-tar 65.8 MB
bib15650837_18870913_146391_211.tar application/x-tar 64.6 MB
bib15650837_18870914_146391_212.tar application/x-tar 81.8 MB
bib15650837_18870915_146391_213.tar application/x-tar 65.6 MB
bib15650837_18870916_146391_214.tar application/x-tar 65.0 MB
bib15650837_18870917_146391_215.tar application/x-tar 122.5 MB
bib15650837_18870919_146391_216.tar application/x-tar 65.6 MB
bib15650837_18870920_146391_217.tar application/x-tar 66.3 MB
bib15650837_18870921_146391_218.tar application/x-tar 81.9 MB
bib15650837_18870922_146391_219.tar application/x-tar 65.5 MB
bib15650837_18870923_146391_220.tar application/x-tar 65.6 MB
bib15650837_18870924_146391_221.tar application/x-tar 121.9 MB
bib15650837_18870926_146391_222.tar application/x-tar 65.5 MB
bib15650837_18870927_146391_223.tar application/x-tar 67.2 MB
bib15650837_18870928_146391_224.tar application/x-tar 81.5 MB
bib15650837_18870929_146391_225.tar application/x-tar 64.1 MB
bib15650837_18870930_146391_226.tar application/x-tar 65.1 MB