Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18870801_146391_174.tar application/x-tar 65.3 MB
bib15650837_18870802_146391_175.tar application/x-tar 65.9 MB
bib15650837_18870803_146391_176.tar application/x-tar 65.9 MB
bib15650837_18870804_146391_177.tar application/x-tar 64.9 MB
bib15650837_18870805_146391_178.tar application/x-tar 65.6 MB
bib15650837_18870806_146391_179.tar application/x-tar 122.6 MB
bib15650837_18870808_146391_180.tar application/x-tar 66.4 MB
bib15650837_18870809_146391_181.tar application/x-tar 64.5 MB
bib15650837_18870810_146391_182.tar application/x-tar 65.7 MB
bib15650837_18870811_146391_183.tar application/x-tar 66.4 MB
bib15650837_18870812_146391_184.tar application/x-tar 66.1 MB
bib15650837_18870813_146391_185.tar application/x-tar 123.2 MB
bib15650837_18870815_146391_186.tar application/x-tar 65.9 MB
bib15650837_18870816_146391_187.tar application/x-tar 65.6 MB
bib15650837_18870817_146391_188.tar application/x-tar 66.1 MB
bib15650837_18870818_146391_189.tar application/x-tar 65.4 MB
bib15650837_18870819_146391_190.tar application/x-tar 66.1 MB
bib15650837_18870820_146391_191.tar application/x-tar 122.4 MB
bib15650837_18870822_146391_192.tar application/x-tar 65.0 MB
bib15650837_18870823_146391_193.tar application/x-tar 65.0 MB
bib15650837_18870824_146391_194.tar application/x-tar 64.8 MB
bib15650837_18870825_146391_195.tar application/x-tar 64.5 MB
bib15650837_18870826_146391_196.tar application/x-tar 64.2 MB
bib15650837_18870827_146391_197.tar application/x-tar 122.2 MB
bib15650837_18870829_146391_198.tar application/x-tar 65.5 MB
bib15650837_18870830_146391_199.tar application/x-tar 65.1 MB
bib15650837_18870831_146391_200.tar application/x-tar 65.4 MB