Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18870701_146391_148.tar application/x-tar 64.7 MB
bib15650837_18870702_146391_149.tar application/x-tar 122.9 MB
bib15650837_18870704_146391_150.tar application/x-tar 65.3 MB
bib15650837_18870705_146391_151.tar application/x-tar 63.9 MB
bib15650837_18870706_146391_152.tar application/x-tar 82.2 MB
bib15650837_18870707_146391_153.tar application/x-tar 65.4 MB
bib15650837_18870708_146391_154.tar application/x-tar 65.8 MB
bib15650837_18870709_146391_155.tar application/x-tar 123.0 MB
bib15650837_18870711_146391_156.tar application/x-tar 64.7 MB
bib15650837_18870712_146391_157.tar application/x-tar 65.2 MB
bib15650837_18870713_146391_158.tar application/x-tar 65.4 MB
bib15650837_18870714_146391_159.tar application/x-tar 65.1 MB
bib15650837_18870715_146391_160.tar application/x-tar 65.3 MB
bib15650837_18870716_146391_161.tar application/x-tar 123.0 MB
bib15650837_18870718_146391_162.tar application/x-tar 65.0 MB
bib15650837_18870719_146391_163.tar application/x-tar 64.7 MB
bib15650837_18870720_146391_164.tar application/x-tar 66.3 MB
bib15650837_18870721_146391_165.tar application/x-tar 65.2 MB
bib15650837_18870722_146391_166.tar application/x-tar 65.8 MB
bib15650837_18870723_146391_167.tar application/x-tar 122.7 MB
bib15650837_18870725_146391_168.tar application/x-tar 65.0 MB
bib15650837_18870726_146391_169.tar application/x-tar 63.9 MB
bib15650837_18870727_146391_170.tar application/x-tar 65.4 MB
bib15650837_18870728_146391_171.tar application/x-tar 65.2 MB
bib15650837_18870729_146391_172.tar application/x-tar 65.3 MB
bib15650837_18870730_146391_173.tar application/x-tar 122.9 MB