Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18870601_146391_123.tar application/x-tar 82.2 MB
bib15650837_18870602_146391_124.tar application/x-tar 65.8 MB
bib15650837_18870603_146391_125.tar application/x-tar 65.6 MB
bib15650837_18870604_146391_126.tar application/x-tar 122.8 MB
bib15650837_18870606_146391_127.tar application/x-tar 66.1 MB
bib15650837_18870607_146391_128.tar application/x-tar 66.3 MB
bib15650837_18870608_146391_129.tar application/x-tar 66.1 MB
bib15650837_18870609_146391_130.tar application/x-tar 65.6 MB
bib15650837_18870610_146391_131.tar application/x-tar 63.3 MB
bib15650837_18870611_146391_132.tar application/x-tar 122.5 MB
bib15650837_18870613_146391_133.tar application/x-tar 64.9 MB
bib15650837_18870614_146391_134.tar application/x-tar 64.2 MB
bib15650837_18870615_146391_135.tar application/x-tar 64.6 MB
bib15650837_18870616_146391_136.tar application/x-tar 64.8 MB
bib15650837_18870617_146391_137.tar application/x-tar 65.8 MB
bib15650837_18870618_146391_138.tar application/x-tar 121.8 MB
bib15650837_18870620_146391_139.tar application/x-tar 64.6 MB
bib15650837_18870621_146391_140.tar application/x-tar 65.5 MB
bib15650837_18870622_146391_141.tar application/x-tar 82.2 MB
bib15650837_18870623_146391_142.tar application/x-tar 82.3 MB
bib15650837_18870625_146391_143.tar application/x-tar 81.9 MB
bib15650837_18870627_146391_144.tar application/x-tar 65.2 MB
bib15650837_18870628_146391_145.tar application/x-tar 65.2 MB
bib15650837_18870629_146391_146.tar application/x-tar 63.9 MB
bib15650837_18870630_146391_147.tar application/x-tar 63.9 MB