Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18870502_146391_99.tar application/x-tar 66.4 MB
bib15650837_18870503_146391_100.tar application/x-tar 65.4 MB
bib15650837_18870504_146391_101.tar application/x-tar 80.7 MB
bib15650837_18870505_146391_102.tar application/x-tar 66.0 MB
bib15650837_18870506_146391_103.tar application/x-tar 64.4 MB
bib15650837_18870507_146391_104.tar application/x-tar 129.8 MB
bib15650837_18870509_146391_105.tar application/x-tar 65.1 MB
bib15650837_18870510_146391_106.tar application/x-tar 64.5 MB
bib15650837_18870511_146391_107.tar application/x-tar 81.9 MB
bib15650837_18870512_146391_108.tar application/x-tar 64.9 MB
bib15650837_18870513_146391_109.tar application/x-tar 65.5 MB
bib15650837_18870514_146391_110.tar application/x-tar 130.6 MB
bib15650837_18870516_146391_111.tar application/x-tar 65.9 MB
bib15650837_18870517_146391_112.tar application/x-tar 65.3 MB
bib15650837_18870518_146391_113.tar application/x-tar 90.1 MB
bib15650837_18870520_146391_114.tar application/x-tar 81.7 MB
bib15650837_18870521_146391_115.tar application/x-tar 121.3 MB
bib15650837_18870523_146391_116.tar application/x-tar 64.6 MB
bib15650837_18870524_146391_117.tar application/x-tar 64.0 MB
bib15650837_18870525_146391_118.tar application/x-tar 80.2 MB
bib15650837_18870526_146391_119.tar application/x-tar 82.4 MB
bib15650837_18870527_146391_120.tar application/x-tar 65.2 MB
bib15650837_18870528_146391_121.tar application/x-tar 122.8 MB
bib15650837_18870531_146391_122.tar application/x-tar 81.8 MB