Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18870401_146391_75.tar application/x-tar 64.4 MB
bib15650837_18870402_146391_76.tar application/x-tar 146.2 MB
bib15650837_18870404_146391_77.tar application/x-tar 82.1 MB
bib15650837_18870405_146391_78.tar application/x-tar 65.3 MB
bib15650837_18870406_146391_79.tar application/x-tar 82.1 MB
bib15650837_18870407_146391_80.tar application/x-tar 82.4 MB
bib15650837_18870409_146391_81.tar application/x-tar 121.1 MB
bib15650837_18870412_146391_82.tar application/x-tar 82.3 MB
bib15650837_18870413_146391_83.tar application/x-tar 82.0 MB
bib15650837_18870414_146391_84.tar application/x-tar 65.6 MB
bib15650837_18870415_146391_85.tar application/x-tar 66.3 MB
bib15650837_18870416_146391_86.tar application/x-tar 122.5 MB
bib15650837_18870418_146391_87.tar application/x-tar 82.2 MB
bib15650837_18870419_146391_88.tar application/x-tar 65.1 MB
bib15650837_18870420_146391_89.tar application/x-tar 82.0 MB
bib15650837_18870421_146391_90.tar application/x-tar 65.6 MB
bib15650837_18870422_146391_91.tar application/x-tar 82.0 MB
bib15650837_18870423_146391_92.tar application/x-tar 121.8 MB
bib15650837_18870425_146391_93.tar application/x-tar 81.9 MB
bib15650837_18870426_146391_94.tar application/x-tar 64.7 MB
bib15650837_18870427_146391_95.tar application/x-tar 81.2 MB
bib15650837_18870428_146391_96.tar application/x-tar 65.0 MB
bib15650837_18870429_146391_97.tar application/x-tar 64.9 MB
bib15650837_18870430_146391_98.tar application/x-tar 122.2 MB