Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18870301_146391_49.tar application/x-tar 68.0 MB
bib15650837_18870302_146391_50.tar application/x-tar 82.7 MB
bib15650837_18870303_146391_51.tar application/x-tar 67.6 MB
bib15650837_18870304_146391_52.tar application/x-tar 67.8 MB
bib15650837_18870305_146391_53.tar application/x-tar 116.5 MB
bib15650837_18870307_146391_54.tar application/x-tar 68.1 MB
bib15650837_18870308_146391_55.tar application/x-tar 67.8 MB
bib15650837_18870309_146391_56.tar application/x-tar 67.2 MB
bib15650837_18870310_146391_57.tar application/x-tar 67.4 MB
bib15650837_18870311_146391_58.tar application/x-tar 68.3 MB
bib15650837_18870312_146391_59.tar application/x-tar 113.1 MB
bib15650837_18870314_146391_60.tar application/x-tar 64.8 MB
bib15650837_18870315_146391_61.tar application/x-tar 64.0 MB
bib15650837_18870316_146391_62.tar application/x-tar 82.1 MB
bib15650837_18870317_146391_63.tar application/x-tar 67.0 MB
bib15650837_18870318_146391_64.tar application/x-tar 67.6 MB
bib15650837_18870319_146391_65.tar application/x-tar 122.4 MB
bib15650837_18870321_146391_66.tar application/x-tar 66.7 MB
bib15650837_18870322_146391_67.tar application/x-tar 66.3 MB
bib15650837_18870323_146391_68.tar application/x-tar 81.6 MB
bib15650837_18870324_146391_69.tar application/x-tar 81.5 MB
bib15650837_18870326_146391_70.tar application/x-tar 138.7 MB
bib15650837_18870328_146391_71.tar application/x-tar 81.9 MB
bib15650837_18870329_146391_72.tar application/x-tar 82.1 MB
bib15650837_18870330_146391_73.tar application/x-tar 91.3 MB
bib15650837_18870331_146391_74.tar application/x-tar 77.3 MB