Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18870201_146391_25.tar application/x-tar 65.5 MB
bib15650837_18870202_146391_26.tar application/x-tar 67.1 MB
bib15650837_18870203_146391_27.tar application/x-tar 66.9 MB
bib15650837_18870204_146391_28.tar application/x-tar 66.4 MB
bib15650837_18870205_146391_29.tar application/x-tar 114.4 MB
bib15650837_18870207_146391_30.tar application/x-tar 67.5 MB
bib15650837_18870208_146391_31.tar application/x-tar 66.7 MB
bib15650837_18870209_146391_32.tar application/x-tar 81.3 MB
bib15650837_18870210_146391_33.tar application/x-tar 66.5 MB
bib15650837_18870211_146391_34.tar application/x-tar 66.8 MB
bib15650837_18870212_146391_35.tar application/x-tar 114.9 MB
bib15650837_18870214_146391_36.tar application/x-tar 66.4 MB
bib15650837_18870215_146391_37.tar application/x-tar 67.6 MB
bib15650837_18870216_146391_38.tar application/x-tar 65.7 MB
bib15650837_18870217_146391_39.tar application/x-tar 67.4 MB
bib15650837_18870218_146391_40.tar application/x-tar 67.1 MB
bib15650837_18870219_146391_41.tar application/x-tar 114.6 MB
bib15650837_18870221_146391_42.tar application/x-tar 66.6 MB
bib15650837_18870222_146391_43.tar application/x-tar 67.6 MB
bib15650837_18870223_146391_44.tar application/x-tar 66.2 MB
bib15650837_18870224_146391_45.tar application/x-tar 67.5 MB
bib15650837_18870225_146391_46.tar application/x-tar 67.3 MB
bib15650837_18870226_146391_47.tar application/x-tar 114.4 MB
bib15650837_18870228_146391_48.tar application/x-tar 68.0 MB