Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18870103_146391_1.tar application/x-tar 68.2 MB
bib15650837_18870104_146391_2.tar application/x-tar 68.0 MB
bib15650837_18870105_146391_3.tar application/x-tar 80.3 MB
bib15650837_18870107_146391_4.tar application/x-tar 66.2 MB
bib15650837_18870108_146391_5.tar application/x-tar 116.1 MB
bib15650837_18870110_146391_6.tar application/x-tar 68.4 MB
bib15650837_18870111_146391_7.tar application/x-tar 66.9 MB
bib15650837_18870112_146391_8.tar application/x-tar 70.7 MB
bib15650837_18870113_146391_9.tar application/x-tar 68.1 MB
bib15650837_18870114_146391_10.tar application/x-tar 66.4 MB
bib15650837_18870115_146391_11.tar application/x-tar 114.8 MB
bib15650837_18870117_146391_12.tar application/x-tar 68.2 MB
bib15650837_18870118_146391_13.tar application/x-tar 68.2 MB
bib15650837_18870119_146391_14.tar application/x-tar 82.6 MB
bib15650837_18870120_146391_15.tar application/x-tar 68.7 MB
bib15650837_18870121_146391_16.tar application/x-tar 66.8 MB
bib15650837_18870122_146391_17.tar application/x-tar 115.6 MB
bib15650837_18870124_146391_18.tar application/x-tar 67.0 MB
bib15650837_18870125_146391_19.tar application/x-tar 67.9 MB
bib15650837_18870126_146391_20.tar application/x-tar 68.3 MB
bib15650837_18870127_146391_21.tar application/x-tar 66.1 MB
bib15650837_18870128_146391_22.tar application/x-tar 67.4 MB
bib15650837_18870129_146391_23.tar application/x-tar 115.7 MB
bib15650837_18870131_146391_24.tar application/x-tar 70.6 MB