Norrköpings tidningar

Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Tidningar 1787-1895. Leveransspecifikationer: <https://www.kb.se/namespace/digark/deliveryspecification/> Bibliografiska uppgifter: <http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/1/1_70.htm> Digitaliserade dagstidningar: <http://tidningar.kb.se/>

Kontaktperson: Jonas Ahlberg

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
796.4 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
bib15650837_18751201_146391_279.tar application/x-tar 64.1 MB
bib15650837_18751202_146391_280.tar application/x-tar 65.9 MB
bib15650837_18751203_146391_281.tar application/x-tar 65.2 MB
bib15650837_18751204_146391_282.tar application/x-tar 84.8 MB
bib15650837_18751206_146391_283.tar application/x-tar 65.7 MB
bib15650837_18751207_146391_284.tar application/x-tar 69.6 MB
bib15650837_18751208_146391_285.tar application/x-tar 71.4 MB
bib15650837_18751209_146391_286.tar application/x-tar 88.0 MB
bib15650837_18751210_146391_287.tar application/x-tar 71.1 MB
bib15650837_18751211_146391_288.tar application/x-tar 85.9 MB
bib15650837_18751213_146391_289.tar application/x-tar 65.5 MB
bib15650837_18751214_146391_290.tar application/x-tar 87.1 MB
bib15650837_18751215_146391_291.tar application/x-tar 64.0 MB
bib15650837_18751216_146391_292.tar application/x-tar 88.9 MB
bib15650837_18751217_146391_293.tar application/x-tar 66.2 MB
bib15650837_18751218_146391_294.tar application/x-tar 82.0 MB
bib15650837_18751220_146391_295.tar application/x-tar 67.9 MB
bib15650837_18751221_146391_296.tar application/x-tar 86.0 MB
bib15650837_18751222_146391_297.tar application/x-tar 67.0 MB
bib15650837_18751223_146391_298.tar application/x-tar 90.1 MB
bib15650837_18751224_146391_299.tar application/x-tar 64.5 MB
bib15650837_18751227_146391_300.tar application/x-tar 66.4 MB
bib15650837_18751228_146391_301.tar application/x-tar 74.3 MB
bib15650837_18751229_146391_302.tar application/x-tar 66.1 MB
bib15650837_18751230_146391_303.tar application/x-tar 69.5 MB
bib15650837_18751231_146391_304.tar application/x-tar 79.9 MB